Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 4/7

22:30' - 03/07/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 4/7.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịchtạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai 4/7 cập nhật mới nhất như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Cam Lâm KD51A629Trại gà Nguyễn Văn Đức06:00 ngày 04/07/2021 09:30 ngày 04/07/2021 Ép lại các khóa néo ép tại vị trí 47a, 48, 50A, 55, 59, 60, 64, 70a, 72a, 74 thuộc XT 477CRAĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KD51A694Trạm A694 Võ Văn Thường - Trại nuôi heo06:00 ngày 04/07/2021 09:30 ngày 04/07/2021 Ép lại các khóa néo ép tại vị trí 47a, 48, 50A, 55, 59, 60, 64, 70a, 72a, 74 thuộc XT 477CRAĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53A688Trại gà - Nguyễn Thị Ngọc Trai06:00 ngày 04/07/2021 09:30 ngày 04/07/2021 Ép lại các khóa néo ép tại vị trí 47a, 48, 50A, 55, 59, 60, 64, 70a, 72a, 74 thuộc XT 477CRAĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53A695Trạm A695 - Công Ty Tân Khánh Hậu06:00 ngày 04/07/2021 09:30 ngày 04/07/2021 Ép lại các khóa néo ép tại vị trí 47a, 48, 50A, 55, 59, 60, 64, 70a, 72a, 74 thuộc XT 477CRAĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53A696Trạm A696 - Công Ty Minh Quang 16806:00 ngày 04/07/2021 09:30 ngày 04/07/2021 Ép lại các khóa néo ép tại vị trí 47a, 48, 50A, 55, 59, 60, 64, 70a, 72a, 74 thuộc XT 477CRAĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53A697Trạm A697 - Công Ty Phước An06:00 ngày 04/07/2021 09:30 ngày 04/07/2021 Ép lại các khóa néo ép tại vị trí 47a, 48, 50A, 55, 59, 60, 64, 70a, 72a, 74 thuộc XT 477CRAĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53A698Trạm A698 - Công Ty Khánh Huyền ( ĐMT )06:00 ngày 04/07/2021 09:30 ngày 04/07/2021 Ép lại các khóa néo ép tại vị trí 47a, 48, 50A, 55, 59, 60, 64, 70a, 72a, 74 thuộc XT 477CRAĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53A700Trạm A700 - Nông Trại Võ Tấn Thống06:00 ngày 04/07/2021 09:30 ngày 04/07/2021 Ép lại các khóa néo ép tại vị trí 47a, 48, 50A, 55, 59, 60, 64, 70a, 72a, 74 thuộc XT 477CRAĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53A706Trạm A706 - Công Ty TNHH CNX Tiến Hưng06:00 ngày 04/07/2021 09:30 ngày 04/07/2021 Ép lại các khóa néo ép tại vị trí 47a, 48, 50A, 55, 59, 60, 64, 70a, 72a, 74 thuộc XT 477CRAĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53A707Trạm A707 - Công Ty CP Santo06:00 ngày 04/07/2021 09:30 ngày 04/07/2021 Ép lại các khóa néo ép tại vị trí 47a, 48, 50A, 55, 59, 60, 64, 70a, 72a, 74 thuộc XT 477CRAĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53A708Trạm A708 - Công Ty CP Bá An06:00 ngày 04/07/2021 09:30 ngày 04/07/2021 Ép lại các khóa néo ép tại vị trí 47a, 48, 50A, 55, 59, 60, 64, 70a, 72a, 74 thuộc XT 477CRAĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53A709Trạm A709 - Công Ty CP ĐT Năng Lượng Cam Lâm06:00 ngày 04/07/2021 09:30 ngày 04/07/2021 Ép lại các khóa néo ép tại vị trí 47a, 48, 50A, 55, 59, 60, 64, 70a, 72a, 74 thuộc XT 477CRAĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53B678Trang trại: Nguyễn Đức Phú06:00 ngày 04/07/2021 09:30 ngày 04/07/2021 Ép lại các khóa néo ép tại vị trí 47a, 48, 50A, 55, 59, 60, 64, 70a, 72a, 74 thuộc XT 477CRAĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53B680Trang Trại Chăn Nuôi Heo - Nguyễn Long06:00 ngày 04/07/2021 09:30 ngày 04/07/2021 Ép lại các khóa néo ép tại vị trí 47a, 48, 50A, 55, 59, 60, 64, 70a, 72a, 74 thuộc XT 477CRAĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53B684Công ty cổ phần Thương mại Hàng Hóa IPC06:00 ngày 04/07/2021 09:30 ngày 04/07/2021 Ép lại các khóa néo ép tại vị trí 47a, 48, 50A, 55, 59, 60, 64, 70a, 72a, 74 thuộc XT 477CRAĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53B689Trạm Công Ty TNHH XD Tâm Bình06:00 ngày 04/07/2021 09:30 ngày 04/07/2021 Ép lại các khóa néo ép tại vị trí 47a, 48, 50A, 55, 59, 60, 64, 70a, 72a, 74 thuộc XT 477CRAĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53B701Trạm B701 - Công Ty CP ĐMT Tuấn Ân06:00 ngày 04/07/2021 09:30 ngày 04/07/2021 Ép lại các khóa néo ép tại vị trí 47a, 48, 50A, 55, 59, 60, 64, 70a, 72a, 74 thuộc XT 477CRAĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53B702Trạm B702 - Công Ty TNHH ĐMT Tuấn Ân Cam Hiệp Nam06:00 ngày 04/07/2021 09:30 ngày 04/07/2021 Ép lại các khóa néo ép tại vị trí 47a, 48, 50A, 55, 59, 60, 64, 70a, 72a, 74 thuộc XT 477CRAĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53B703Trạm B703 - Công Ty TNHH ĐMT Tuấn Ân Ninh Thọ06:00 ngày 04/07/2021 09:30 ngày 04/07/2021 Ép lại các khóa néo ép tại vị trí 47a, 48, 50A, 55, 59, 60, 64, 70a, 72a, 74 thuộc XT 477CRAĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53B705Trạm B705 - Công Ty TNHH NN Ngọc Tâm06:00 ngày 04/07/2021 09:30 ngày 04/07/2021 Ép lại các khóa néo ép tại vị trí 47a, 48, 50A, 55, 59, 60, 64, 70a, 72a, 74 thuộc XT 477CRAĐã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC438031Trạm công cộng 509A Tân Đức07:00 ngày 04/07/2021 17:00 ngày 04/07/2021 Thay dây phân đoạn 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC438033Trạm công cộng 509B Tân Đức07:00 ngày 04/07/2021 17:00 ngày 04/07/2021 Thay dây phân đoạn 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC438034Trạm công cộng 510 Vạn Lương 107:00 ngày 04/07/2021 17:00 ngày 04/07/2021 Thay dây phân đoạn 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC438035Trạm công cộng 511 Vạn lương 207:00 ngày 04/07/2021 17:00 ngày 04/07/2021 Thay dây phân đoạn 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC438038Trạm công cộng 505C Tân Đức07:00 ngày 04/07/2021 17:00 ngày 04/07/2021 Thay dây phân đoạn 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC438040Trạm công cộng 506 Tân Đức07:00 ngày 04/07/2021 17:00 ngày 04/07/2021 Thay dây phân đoạn 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC518032Trạm công cộng 02 Tân Đức Vạn Lương07:00 ngày 04/07/2021 17:00 ngày 04/07/2021 Thay dây phân đoạn 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC51829BTrạm công cộng 061D029B Tân Đức07:00 ngày 04/07/2021 17:00 ngày 04/07/2021 Thay dây phân đoạn 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC53827BTrạm công cộng 827B Vạn Giã07:00 ngày 04/07/2021 17:00 ngày 04/07/2021 Thay dây phân đoạn 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC53833BTrạm công cộng FC53833B Vạn Lương07:00 ngày 04/07/2021 17:00 ngày 04/07/2021 Thay dây phân đoạn 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD538593Trạm chuyên dùng Công ty CP xây dựng xuất nhập khẩu Vạn Hưng07:00 ngày 04/07/2021 17:00 ngày 04/07/2021 Thay dây phân đoạn 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534402Bệnh viện Ninh Hòa07:30 ngày 04/07/2021 08:30 ngày 04/07/2021 Tách lưới, san tải chống quá tải LĐHA tram T4402 qua TBA XDM T4402BĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDD53L004Cty CP năng lượng sinh học Bình Khánh07:30 ngày 04/07/2021 12:00 ngày 04/07/2021 Dựng cột dưới đường dây, lắp xà, căng dây và đấu nối đường dây XDM (má trên FCO) từ VT 471NTH_6 và 471NTH_7Hoãn
ĐL Ninh HòaDD53L005Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nam Vân Phong07:30 ngày 04/07/2021 12:00 ngày 04/07/2021 Dựng cột dưới đường dây, lắp xà, căng dây và đấu nối đường dây XDM (má trên FCO) từ VT 471NTH_6 và 471NTH_7Hoãn
ĐL Ninh HòaDD53L006Cty TNHH liên doanh Cát Phú Ninh Hòa07:30 ngày 04/07/2021 12:00 ngày 04/07/2021 Dựng cột dưới đường dây, lắp xà, căng dây và đấu nối đường dây XDM (má trên FCO) từ VT 471NTH_6 và 471NTH_7Hoãn
ĐL Ninh HòaDH53L001Cty TNHH MTV Nanoco07:30 ngày 04/07/2021 12:00 ngày 04/07/2021 Dựng cột dưới đường dây, lắp xà, căng dây và đấu nối đường dây XDM (má trên FCO) từ VT 471NTH_6 và 471NTH_7Hoãn
ĐL Ninh HòaDH53L002Cty Xăng dầu Phú Khánh07:30 ngày 04/07/2021 12:00 ngày 04/07/2021 Dựng cột dưới đường dây, lắp xà, căng dây và đấu nối đường dây XDM (má trên FCO) từ VT 471NTH_6 và 471NTH_7Hoãn
ĐL Ninh HòaDH53L003Cty TNHH thực phẩm Sơn Thủy07:30 ngày 04/07/2021 12:00 ngày 04/07/2021 Dựng cột dưới đường dây, lắp xà, căng dây và đấu nối đường dây XDM (má trên FCO) từ VT 471NTH_6 và 471NTH_7Hoãn
ĐL Cam Ranh CD43206Bcông ty TNHH Đại thắng08:00 ngày 04/07/2021 09:00 ngày 04/07/2021 Thay thế định kỳ hệ thống đo đếm Trạm T.206BĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430361Cty TNHH CB Dăm Gỗ Đại Thắng (Trạm 2)09:15 ngày 04/07/2021 10:30 ngày 04/07/2021 Thay thế định kỳ hệ thống đo đếm Trạm T.361Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53A013Trạm A013 Cam Phước Tây09:30 ngày 04/07/2021 11:30 ngày 04/07/2021 Ép lại khóa néo ép tại vị trí 477CRA_85 (bổ sung thêm phạm vị mất điện)Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53A014Trạm A014 Cam Phước Tây09:30 ngày 04/07/2021 11:30 ngày 04/07/2021 Ép lại khóa néo ép tại vị trí 477CRA_85 (bổ sung thêm phạm vị mất điện)Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53A015Trạm A015 Cam Phước Tây09:30 ngày 04/07/2021 11:30 ngày 04/07/2021 Ép lại khóa néo ép tại vị trí 477CRA_85 (bổ sung thêm phạm vị mất điện)Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53A016Trạm A016 Cam Phước Tây09:30 ngày 04/07/2021 11:00 ngày 04/07/2021 Ép lại các khóa néo ép tại vị trí 85, 91 thuộc XT 477CRAĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53A020Trạm A020 Láng Chai CPT09:30 ngày 04/07/2021 11:00 ngày 04/07/2021 Ép lại các khóa néo ép tại vị trí 85, 91 thuộc XT 477CRAĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53B705Trạm B705 - Công Ty TNHH NN Ngọc Tâm09:30 ngày 04/07/2021 11:00 ngày 04/07/2021 Ép lại các khóa néo ép tại vị trí 85, 91 thuộc XT 477CRAĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430363Cảng cá Đá Bạc - trạm 210:45 ngày 04/07/2021 11:45 ngày 04/07/2021 Thay thế định kỳ hệ thống đo đếm Trạm T.363Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430130Cty Cafico11:45 ngày 04/07/2021 12:45 ngày 04/07/2021 Thay thế định kỳ hệ thống đo đếm Trạm T.130Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530314Tổng Kho Thuốc Lá KHATOCO14:00 ngày 04/07/2021 15:30 ngày 04/07/2021 Vệ sinh công nghiệp, xử lý tiếp xúc mối nối trạm T.314; T.315 (theo yêu cầu của KH trong hợp đồng bảo trì bảo dưỡng)Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530315Xí Nghiệp In bao bì Khatoco14:00 ngày 04/07/2021 15:30 ngày 04/07/2021 Vệ sinh công nghiệp, xử lý tiếp xúc mối nối trạm T.314; T.315 (theo yêu cầu của KH trong hợp đồng bảo trì bảo dưỡng)Đã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để cập nhật lịch cắt điện tại Khánh Hòa, người dân có thể truy cập tại: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục