Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 5/7

13:00' - 04/07/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện thành phố Nha Trang - Khánh Hòa) cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 5/7.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa cập nhật mới nhất ngày mai 5/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Vĩnh Nguyên JC530464Công Ty Cổ Phần An Viên06:00 ngày 05/07/2020 16:00 ngày 05/07/2020 Lắp đặt hệ thống SCADA tủ RMU T.464, RMU T.466, RMU T.467 VSCN, Thí nghiệm định kỳ tủ RMU T.464, RMU T.467, RMU T.466Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530465Trạm T 465 An Viên06:00 ngày 05/07/2020 16:00 ngày 05/07/2020 Lắp đặt hệ thống SCADA tủ RMU T.464, RMU T.466, RMU T.467 VSCN, Thí nghiệm định kỳ tủ RMU T.464, RMU T.467, RMU T.466Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530467TRẠM 467 AN VIÊN06:00 ngày 05/07/2020 16:00 ngày 05/07/2020 Lắp đặt hệ thống SCADA tủ RMU T.464, RMU T.466, RMU T.467 VSCN, Thí nghiệm định kỳ tủ RMU T.464, RMU T.467, RMU T.466Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530466Công Ty Cổ Phần An Viên06:00 ngày 05/07/2020 16:00 ngày 05/07/2020 Lắp đặt hệ thống SCADA tủ RMU T.464, RMU T.466, RMU T.467 VSCN, Thí nghiệm định kỳ tủ RMU T.464, RMU T.467, RMU T.466Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530475Công ty TNHH Bến Ngọc Trì06:00 ngày 05/07/2020 16:00 ngày 05/07/2020 Lắp đặt hệ thống SCADA tủ RMU T.464, RMU T.466, RMU T.467 VSCN, Thí nghiệm định kỳ tủ RMU T.464, RMU T.467, RMU T.466Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530024Trạm 24 - Diên Sơn15:00 ngày 05/07/2020 15:15 ngày 05/07/2020 Phục vụ công tác TNĐK trạm E29Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530032Trạm 32 - Phú Lộc Tây15:00 ngày 05/07/2020 15:15 ngày 05/07/2020 Phục vụ công tác TNĐK trạm E29Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530042Trạm 42 - Diên Sơn15:00 ngày 05/07/2020 15:15 ngày 05/07/2020 Phục vụ công tác TNĐK trạm E29Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530081Trạm 81 - Thị trấn DK15:00 ngày 05/07/2020 15:15 ngày 05/07/2020 Phục vụ công tác TNĐK trạm E29Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530084Trạm 84 - Diên Sơn15:00 ngày 05/07/2020 15:15 ngày 05/07/2020 Phục vụ công tác TNĐK trạm E29Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530087Trạm 87 - Diên Sơn15:00 ngày 05/07/2020 15:15 ngày 05/07/2020 Phục vụ công tác TNĐK trạm E29Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530088Trạm 88 - Diên Sơn15:00 ngày 05/07/2020 15:15 ngày 05/07/2020 Phục vụ công tác TNĐK trạm E29Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530122Trạm 122 - Thị trấn DK15:00 ngày 05/07/2020 15:15 ngày 05/07/2020 Phục vụ công tác TNĐK trạm E29Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530152Trạm 152 - Diên Phú15:00 ngày 05/07/2020 15:15 ngày 05/07/2020 Phục vụ công tác TNĐK trạm E29Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530175Trạm 175 - Diên Sơn15:00 ngày 05/07/2020 15:15 ngày 05/07/2020 Phục vụ công tác TNĐK trạm E29Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530443Trạm 443 - Bệnh viện đa khoa Diên Khánh15:00 ngày 05/07/2020 15:15 ngày 05/07/2020 Phục vụ công tác TNĐK trạm E29Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530444Trạm 444 - Công ty TNHH 7115:00 ngày 05/07/2020 15:15 ngày 05/07/2020 Phục vụ công tác TNĐK trạm E29Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530458Trạm 458 - CTy TNHH Việt Hùng15:00 ngày 05/07/2020 15:15 ngày 05/07/2020 Phục vụ công tác TNĐK trạm E29Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530465Trạm 465 - Cty TNHH SXTM Lâm Thành Phú15:00 ngày 05/07/2020 15:15 ngày 05/07/2020 Phục vụ công tác TNĐK trạm E29Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530466Trạm 466 - Cty TNHH 7115:00 ngày 05/07/2020 15:15 ngày 05/07/2020 Phục vụ công tác TNĐK trạm E29Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530432Trạm 432 - CN CTCP Long Sơn - Nha Trang17:45 ngày 05/07/2020 18:00 ngày 05/07/2020 Phục vụ công tác TNĐK trạm E29Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530440Trạm 440 - TT Nước sạch & VSMT Nông thôn17:45 ngày 05/07/2020 18:00 ngày 05/07/2020 Phục vụ công tác TNĐK trạm E29Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530441Trạm 441 - TT Nước sạch & VSMT Nông thôn17:45 ngày 05/07/2020 18:00 ngày 05/07/2020 Phục vụ công tác TNĐK trạm E29Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530443Trạm 443 - Bệnh viện đa khoa Diên Khánh17:45 ngày 05/07/2020 18:00 ngày 05/07/2020 Phục vụ công tác TNĐK trạm E29Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530444Trạm 444 - Công ty TNHH 7117:45 ngày 05/07/2020 18:00 ngày 05/07/2020 Phục vụ công tác TNĐK trạm E29Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục