Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 6/7

12:30' - 05/07/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện thành phố Nha Trang - Khánh Hòa) cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 6/7.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa cập nhật mới nhất ngày mai 6/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Diên Khánh EC410123Trạm 123 - Diên Xuân06:00 ngày 06/07/2020 11:30 ngày 06/07/2020 Dựng cột dưới tuyến trong khoảng cột 473-F6B/19 đến 473-F6B/20, kéo dây rẽ nhánh về trạm T.35C cấy mới. Thay chụp đầu cột vị trí 18 bị cong Hoãn
ĐL Diên Khánh EC410124Trạm 124 - Diên Xuân06:00 ngày 06/07/2020 11:30 ngày 06/07/2020 Dựng cột dưới tuyến trong khoảng cột 473-F6B/19 đến 473-F6B/20, kéo dây rẽ nhánh về trạm T.35C cấy mới. Thay chụp đầu cột vị trí 18 bị cong Hoãn
ĐL Diên Khánh EC410125Trạm 125 - Diên Xuân06:00 ngày 06/07/2020 11:30 ngày 06/07/2020 Dựng cột dưới tuyến trong khoảng cột 473-F6B/19 đến 473-F6B/20, kéo dây rẽ nhánh về trạm T.35C cấy mới. Thay chụp đầu cột vị trí 18 bị cong Hoãn
ĐL Diên Khánh EC410126Trạm 126 - Diên Xuân06:00 ngày 06/07/2020 11:30 ngày 06/07/2020 Dựng cột dưới tuyến trong khoảng cột 473-F6B/19 đến 473-F6B/20, kéo dây rẽ nhánh về trạm T.35C cấy mới. Thay chụp đầu cột vị trí 18 bị cong Hoãn
ĐL Diên Khánh EC410127Trạm 127 - Diên Xuân06:00 ngày 06/07/2020 11:30 ngày 06/07/2020 Dựng cột dưới tuyến trong khoảng cột 473-F6B/19 đến 473-F6B/20, kéo dây rẽ nhánh về trạm T.35C cấy mới. Thay chụp đầu cột vị trí 18 bị cong Hoãn
ĐL Diên Khánh EC410128Trạm 128 - Diên Xuân06:00 ngày 06/07/2020 11:30 ngày 06/07/2020 Dựng cột dưới tuyến trong khoảng cột 473-F6B/19 đến 473-F6B/20, kéo dây rẽ nhánh về trạm T.35C cấy mới. Thay chụp đầu cột vị trí 18 bị cong Hoãn
ĐL Diên Khánh EC410129Trạm 129 - Diên Xuân06:00 ngày 06/07/2020 11:30 ngày 06/07/2020 Dựng cột dưới tuyến trong khoảng cột 473-F6B/19 đến 473-F6B/20, kéo dây rẽ nhánh về trạm T.35C cấy mới. Thay chụp đầu cột vị trí 18 bị cong Hoãn
ĐL Diên Khánh EC410130Trạm 130 - Diên Xuân06:00 ngày 06/07/2020 11:30 ngày 06/07/2020 Dựng cột dưới tuyến trong khoảng cột 473-F6B/19 đến 473-F6B/20, kéo dây rẽ nhánh về trạm T.35C cấy mới. Thay chụp đầu cột vị trí 18 bị cong Hoãn
ĐL Diên Khánh EC410160Trạm 160 - Diên Lâm06:00 ngày 06/07/2020 11:30 ngày 06/07/2020 Dựng cột dưới tuyến trong khoảng cột 473-F6B/19 đến 473-F6B/20, kéo dây rẽ nhánh về trạm T.35C cấy mới. Thay chụp đầu cột vị trí 18 bị cong Hoãn
ĐL Diên Khánh EC410161Trạm 161 - Diên Lâm06:00 ngày 06/07/2020 11:30 ngày 06/07/2020 Dựng cột dưới tuyến trong khoảng cột 473-F6B/19 đến 473-F6B/20, kéo dây rẽ nhánh về trạm T.35C cấy mới. Thay chụp đầu cột vị trí 18 bị cong Hoãn
ĐL Diên Khánh EC410162Trạm 162 - Diên Lâm06:00 ngày 06/07/2020 11:30 ngày 06/07/2020 Dựng cột dưới tuyến trong khoảng cột 473-F6B/19 đến 473-F6B/20, kéo dây rẽ nhánh về trạm T.35C cấy mới. Thay chụp đầu cột vị trí 18 bị cong Hoãn
ĐL Diên Khánh EC410163Trạm 163 - Diên Lâm06:00 ngày 06/07/2020 11:30 ngày 06/07/2020 Dựng cột dưới tuyến trong khoảng cột 473-F6B/19 đến 473-F6B/20, kéo dây rẽ nhánh về trạm T.35C cấy mới. Thay chụp đầu cột vị trí 18 bị cong Hoãn
ĐL Diên Khánh EC410164Trạm 164 - Diên Lâm06:00 ngày 06/07/2020 11:30 ngày 06/07/2020 Dựng cột dưới tuyến trong khoảng cột 473-F6B/19 đến 473-F6B/20, kéo dây rẽ nhánh về trạm T.35C cấy mới. Thay chụp đầu cột vị trí 18 bị cong Hoãn
ĐL Diên Khánh EC410165Trạm 165 - Diên Lâm06:00 ngày 06/07/2020 11:30 ngày 06/07/2020 Dựng cột dưới tuyến trong khoảng cột 473-F6B/19 đến 473-F6B/20, kéo dây rẽ nhánh về trạm T.35C cấy mới. Thay chụp đầu cột vị trí 18 bị cong Hoãn
ĐL Diên Khánh EC410170Trạm 170 - Diên Lâm06:00 ngày 06/07/2020 11:30 ngày 06/07/2020 Dựng cột dưới tuyến trong khoảng cột 473-F6B/19 đến 473-F6B/20, kéo dây rẽ nhánh về trạm T.35C cấy mới. Thay chụp đầu cột vị trí 18 bị cong Hoãn
ĐL Diên Khánh HC410059T.59 - Xã Khánh Hiệp06:00 ngày 06/07/2020 15:00 ngày 06/07/2020 Lắp đặt dàn tụ bù trung áp 300kVAR tại trụ 473F6B/189 ( điều chuyển từ VT 474-E29/28-6Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410060T.60 - Xã Khánh Hiệp06:00 ngày 06/07/2020 15:00 ngày 06/07/2020 Lắp đặt dàn tụ bù trung áp 300kVAR tại trụ 473F6B/189 ( điều chuyển từ VT 474-E29/28-6Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410062T.62 - Xã Khánh Hiệp06:00 ngày 06/07/2020 15:00 ngày 06/07/2020 Lắp đặt dàn tụ bù trung áp 300kVAR tại trụ 473F6B/189 ( điều chuyển từ VT 474-E29/28-6Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410063T.63 - Xã Khánh Hiệp06:00 ngày 06/07/2020 15:00 ngày 06/07/2020 Lắp đặt dàn tụ bù trung áp 300kVAR tại trụ 473F6B/189 ( điều chuyển từ VT 474-E29/28-6Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410064T.64 - Xã Khánh Hiệp06:00 ngày 06/07/2020 15:00 ngày 06/07/2020 Lắp đặt dàn tụ bù trung áp 300kVAR tại trụ 473F6B/189 ( điều chuyển từ VT 474-E29/28-6Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HD430148TCD T148 Công ty TNHH Tài Phước KH06:00 ngày 06/07/2020 11:30 ngày 06/07/2020 Dựng cột dưới tuyến trong khoảng cột 473-F6B/19 đến 473-F6B/20, kéo dây rẽ nhánh về trạm T.35C cấy mới. Thay chụp đầu cột vị trí 18 bị cong Hoãn
ĐL Diên Khánh HD43081BTCD T81B - Nhà Máy Gạch Tuy Nen Khánh Đông06:00 ngày 06/07/2020 11:30 ngày 06/07/2020 Dựng cột dưới tuyến trong khoảng cột 473-F6B/19 đến 473-F6B/20, kéo dây rẽ nhánh về trạm T.35C cấy mới. Thay chụp đầu cột vị trí 18 bị cong Hoãn
ĐL Nha Trang BC53082BTrạm 82B - Ngọc Thảo07:00 ngày 06/07/2020 17:00 ngày 06/07/2020 - Lắp dựng 05 cột LT10m từ cột B-82B/1A đến cột B-82B/6. - Thay dây 3AV120+1CV50 bằng dây ABC 4x150mm2 dài 232m. - Tăng cường dây HA ABC 4x70mm2 từ cột B-82B/1 đến B-82B/6 và đến cột B-82B/2A-8Hoãn
ĐL Cam Ranh CC33046DT.46D - (11)07:00 ngày 06/07/2020 16:00 ngày 06/07/2020 - Dựng trụ, thay dây dẫn trung thế, lắp đặt thiết bị đóng cắt - Điều chỉnh nấc TI các XT 471-473-474-TC.F9 và vệ sinh bảo dưỡng trạm cắt F9Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC430057T.57 - (15)07:00 ngày 06/07/2020 16:00 ngày 06/07/2020 - Dựng trụ, thay dây dẫn trung thế, lắp đặt thiết bị đóng cắt - Điều chỉnh nấc TI các XT 471-473-474-TC.F9 và vệ sinh bảo dưỡng trạm cắt F9Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43050BT.50B - (10)07:00 ngày 06/07/2020 16:00 ngày 06/07/2020 - Dựng trụ, thay dây dẫn trung thế, lắp đặt thiết bị đóng cắt - Điều chỉnh nấc TI các XT 471-473-474-TC.F9 và vệ sinh bảo dưỡng trạm cắt F9Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43054DT.54D - (15)07:00 ngày 06/07/2020 16:00 ngày 06/07/2020 - Dựng trụ, thay dây dẫn trung thế, lắp đặt thiết bị đóng cắt - Điều chỉnh nấc TI các XT 471-473-474-TC.F9 và vệ sinh bảo dưỡng trạm cắt F9Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC530050T.50 - (10)07:00 ngày 06/07/2020 16:00 ngày 06/07/2020 - Dựng trụ, thay dây dẫn trung thế, lắp đặt thiết bị đóng cắt - Điều chỉnh nấc TI các XT 471-473-474-TC.F9 và vệ sinh bảo dưỡng trạm cắt F9Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD330463Cơ sở SX Trí Kiên Cam Ranh07:00 ngày 06/07/2020 16:00 ngày 06/07/2020 - Dựng trụ, thay dây dẫn trung thế, lắp đặt thiết bị đóng cắt - Điều chỉnh nấc TI các XT 471-473-474-TC.F9 và vệ sinh bảo dưỡng trạm cắt F9Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430490Cty CP XD & KD Nhà Phú Lộc07:00 ngày 06/07/2020 16:00 ngày 06/07/2020 - Dựng trụ, thay dây dẫn trung thế, lắp đặt thiết bị đóng cắt - Điều chỉnh nấc TI các XT 471-473-474-TC.F9 và vệ sinh bảo dưỡng trạm cắt F9Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418045PĐ Ninh Đa 0410:30 ngày 06/07/2020 11:15 ngày 06/07/2020 Bịt ống bảo vệ cáp, xử lý tiếp xúc, vệ sinh TBA phục vụ cấp điện mùa nắng nóng trạm T8045Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534433TT Ninh Hòa 910:30 ngày 06/07/2020 11:15 ngày 06/07/2020 TBịt ống bảo vệ cáp, xử lý tiếp xúc, vệ sinh TBA phục vụ cấp điện mùa nắng nóng trạm T4433Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC428046PĐ Ninh Đa 0511:30 ngày 06/07/2020 12:15 ngày 06/07/2020 Bịt ống bảo vệ cáp, xử lý tiếp xúc, vệ sinh TBA phục vụ cấp điện mùa nắng nóng trạm T8046Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534435Bắc Thị Trấn11:30 ngày 06/07/2020 12:15 ngày 06/07/2020 Bịt ống bảo vệ cáp, xử lý tiếp xúc, vệ sinh TBA phục vụ cấp điện mùa nắng nóng trạm T4435Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC428047PĐ Ninh Đa 0612:30 ngày 06/07/2020 13:15 ngày 06/07/2020 Bịt ống bảo vệ cáp, xử lý tiếp xúc, vệ sinh TBA phục vụ cấp điện mùa nắng nóng trạm T8047Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534476Phước Đa, Ninh Đa (T4411B)12:30 ngày 06/07/2020 13:15 ngày 06/07/2020 Bịt ống bảo vệ cáp, xử lý tiếp xúc, vệ sinh TBA phục vụ cấp điện mùa nắng nóng trạm T4476Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524481Tân Kiều - Ninh Đa13:30 ngày 06/07/2020 14:15 ngày 06/07/2020 Bịt ống bảo vệ cáp, xử lý tiếp xúc, vệ sinh TBA phục vụ cấp điện mùa nắng nóng trạm T4481Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC53B103Trạm 4435B13:30 ngày 06/07/2020 14:15 ngày 06/07/2020 Bịt ống bảo vệ cáp, xử lý tiếp xúc, vệ sinh TBA phục vụ cấp điện mùa nắng nóng trạm DC53B103Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530340Biệt Điện Cầu Đá13:30 ngày 06/07/2020 14:30 ngày 06/07/2020 Thí nhiệm định kỳ trạm T.340Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC438006Ninh Đa 314:30 ngày 06/07/2020 15:15 ngày 06/07/2020 Bịt ống bảo vệ cáp, xử lý tiếp xúc, vệ sinh TBA phục vụ cấp điện mùa nắng nóng trạm T8006Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục