Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 7/11

15:19' - 06/11/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 7/11.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai 7/11 cập nhật mới nhất như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Vạn Ninh FC419054Trạm công cộng 01 Xuân Ninh05:00 ngày 07/11/2021 07:30 ngày 07/11/2021 + Dựng trụ lắp xà sang dây vị trí 473.TCF1_61/13A.Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419055Trạm công cộng 02 Xuân Ninh05:00 ngày 07/11/2021 07:30 ngày 07/11/2021 + Dựng trụ lắp xà sang dây vị trí 473.TCF1_61/13A.Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419056Trạm công cộng 03 Xuân Sơn05:00 ngày 07/11/2021 07:30 ngày 07/11/2021 + Dựng trụ lắp xà sang dây vị trí 473.TCF1_61/13A.Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419057Trạm công cộng 04 Xuân Sơn05:00 ngày 07/11/2021 07:30 ngày 07/11/2021 + Dựng trụ lắp xà sang dây vị trí 473.TCF1_61/13A.Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419058Trạm công cộng 05 Xuân Trang05:00 ngày 07/11/2021 07:30 ngày 07/11/2021 + Dựng trụ lắp xà sang dây vị trí 473.TCF1_61/13A.Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419061Trạm công cộng 07 Xuân Trang05:00 ngày 07/11/2021 07:30 ngày 07/11/2021 + Dựng trụ lắp xà sang dây vị trí 473.TCF1_61/13A.Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419063Trạm công cộng 08 Xuân Thọ05:00 ngày 07/11/2021 07:30 ngày 07/11/2021 + Dựng trụ lắp xà sang dây vị trí 473.TCF1_61/13A.Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419064Trạm công cộng 09 Xuân Thọ05:00 ngày 07/11/2021 07:30 ngày 07/11/2021 + Dựng trụ lắp xà sang dây vị trí 473.TCF1_61/13A.Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419065Trạm công cộng 11 Xuân Thọ05:00 ngày 07/11/2021 07:30 ngày 07/11/2021 + Dựng trụ lắp xà sang dây vị trí 473.TCF1_61/13A.Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419066Trạm công cộng 12 Xuân Thọ05:00 ngày 07/11/2021 07:30 ngày 07/11/2021 + Dựng trụ lắp xà sang dây vị trí 473.TCF1_61/13A.Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419067Trạm công cộng 10 Xuân Cam05:00 ngày 07/11/2021 07:30 ngày 07/11/2021 + Dựng trụ lắp xà sang dây vị trí 473.TCF1_61/13A.Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC439059Trạm công cộng 06 Xuân Trang05:00 ngày 07/11/2021 07:30 ngày 07/11/2021 + Dựng trụ lắp xà sang dây vị trí 473.TCF1_61/13A.Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD419103Tịnh Xá Ngọc Kim05:00 ngày 07/11/2021 07:30 ngày 07/11/2021 + Dựng trụ lắp xà sang dây vị trí 473.TCF1_61/13A.Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD439062Công Ty TNHH XD Hoàng Mai05:00 ngày 07/11/2021 07:30 ngày 07/11/2021 + Dựng trụ lắp xà sang dây vị trí 473.TCF1_61/13A.Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD439085Trang Trại Nguyễn Đức Hợp05:00 ngày 07/11/2021 07:30 ngày 07/11/2021 + Dựng trụ lắp xà sang dây vị trí 473.TCF1_61/13A.Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC410163Trạm 163 - Diên Lâm06:00 ngày 07/11/2021 11:30 ngày 07/11/2021 Di dời trạm T.413 Đội DK kết hợp: Tháo MBA cấp nguồn điều khiển LBS tụ bù tại cột 473TC.F6B_60 bị hỏngHoãn
ĐL Diên Khánh EC410164Trạm 164 - Diên Lâm06:00 ngày 07/11/2021 11:30 ngày 07/11/2021 Di dời trạm T.413 Đội DK kết hợp: Tháo MBA cấp nguồn điều khiển LBS tụ bù tại cột 473TC.F6B_60 bị hỏngHoãn
ĐL Diên Khánh EC410165Trạm 165 - Diên Lâm06:00 ngày 07/11/2021 11:30 ngày 07/11/2021 Di dời trạm T.413 Đội DK kết hợp: Tháo MBA cấp nguồn điều khiển LBS tụ bù tại cột 473TC.F6B_60 bị hỏngHoãn
ĐL Diên Khánh EC410170Trạm 170 - Diên Lâm06:00 ngày 07/11/2021 11:30 ngày 07/11/2021 Di dời trạm T.413 Đội DK kết hợp: Tháo MBA cấp nguồn điều khiển LBS tụ bù tại cột 473TC.F6B_60 bị hỏngHoãn
ĐL Diên Khánh EC410191Trạm 191 - Diên Đồng06:00 ngày 07/11/2021 11:30 ngày 07/11/2021 Di dời trạm T.413 Đội DK kết hợp: Tháo MBA cấp nguồn điều khiển LBS tụ bù tại cột 473TC.F6B_60 bị hỏngHoãn
ĐL Vạn Ninh FD439090Công ty TNHHXD Hoàng Mai06:00 ngày 07/11/2021 06:30 ngày 07/11/2021 Tháo lèo 473TC.F1 tại VT61/29Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD439093Công Ty TNHH Sao Biển06:00 ngày 07/11/2021 06:30 ngày 07/11/2021 Tháo lèo 473TC.F1 tại VT61/29Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD439138Chi nhánh TCT XDNN&PHNT06:00 ngày 07/11/2021 06:30 ngày 07/11/2021 Tháo lèo 473TC.F1 tại VT61/29Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD439179Công Ty TNHH Sao Biển06:00 ngày 07/11/2021 06:30 ngày 07/11/2021 Tháo lèo 473TC.F1 tại VT61/29Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD539237Nhà máy nước sinh hoạt Xuân Sơn (Hồ Đá Đen)06:00 ngày 07/11/2021 06:30 ngày 07/11/2021 Tháo lèo 473TC.F1 tại VT61/29Đã duyệt

Để cập nhật lịch cắt điện tại Khánh Hòa, người dân có thể truy cập tại: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục