Lợi nhuận trước thuế của PVN năm 2021 tăng 2,2 lần so với năm trước

18:37' - 31/12/2021
BNEWS Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đạt 45 nghìn tỷ đồng, vượt 2,6 lần kế hoạch cả năm và tăng 2,2 lần so với năm 2020.
Đây là thông tin được công bố trong lễ mừng công hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất trong năm 2021 của PVN ngày 31/12.
Năm 2021 ghi dấu chặng đường 60 năm khởi nguồn và phát triển của PVN; cũng là năm đầu thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Đây cũng là năm đạt được những dấu ấn rất quan trọng, tạo tiền đề thuận lợi để PVN phát triển ổn định và bền vững.
Với những giải pháp, chỉ đạo sát sao, bám sát tình hình biến động của thị trường, Ban Lãnh đạo Tập đoàn đã điều hành linh hoạt và hiệu quả phù hợp với diễn biến thị trường, tình hình dịch bệnh. Tập đoàn đã chủ động dự báo và thích ứng linh hoạt để sản xuất, kinh doanh an toàn, liên tục, ổn định, hiệu quả; tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm thông suốt; thực hiện thành công mục tiêu: “Quản trị biến động, tối đa giá trị, mở rộng thị trường, tận dụng cơ hội, liên kết đầu tư, phục hồi tăng trưởng”.
Tính đến ngày 31/12, Tập đoàn PVN đã hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao, trong đó nhiều chỉ tiêu quan trọng đã về đích sớm và hoàn thành vượt mức cả năm.
Cụ thể, PVN đã về đích sớm 39 ngày chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu cả năm là 9,72 triệu tấn. Tính chung cả năm, PVN khai thác được 10,97 triệu tấn, vượt 13% kế hoạch năm.
Trong đó, khai thác dầu ở trong nước hoàn thành kế hoạch cả năm trước 42 ngày, cả năm 2021 đạt 9,10 triệu tấn, vượt 14% kế hoạch năm. Khai thác dầu ở nước ngoài hoàn thành kế hoạch cả năm trước 28 ngày, năm 2021 đạt 1,87 triệu tấn, vượt 8% kế hoạch năm.
Sản xuất phân bón hoàn thành kế hoạch cả năm trước 14 ngày, năm 2021 đạt 1,91 triệu tấn, vượt 18% kế hoạch năm, tăng 6% so với năm 2020. Sản xuất xăng dầu toàn tập đoàn đạt 6,37 triệu tấn, vượt 0,1% kế hoạch năm 2021, tăng 9,5% so với năm 2020.
Với các chỉ tiêu sản xuất của tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 14- 42 ngày, các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2-3 tháng và tăng trưởng cao so với năm 2020; Tổng doanh thu toàn tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 tháng; năm 2021 đạt 620,2 nghìn tỷ đồng, vượt 26,4% kế hoạch năm, tăng 28% so với năm 2020.
Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 45 nghìn tỷ đồng, vượt 2,6 lần kế hoạch năm, tăng 2,2 lần so với năm 2020. Nộp ngân sách nhà nước toàn tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 3 tháng, năm 2021 đạt 112,5 nghìn tỷ đồng, vượt 80% kế hoạch năm, tăng 36% so với năm 2020.
Phát biểu tại lễ mừng công, Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng khẳng định những kết quả đạt được của tập đoàn đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GPD quốc gia, góp phần bù đắp thu ngân sách năm 2021 cũng như đảm bảo an ninh năng lượng, chủ quyền quốc gia trên biển.
Biểu dương nỗ lực của tập thể người lao động dầu khí ở các lĩnh vực, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng kêu người lao động toàn tập đoàn tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn trong năm 2022 với mục tiêu “quản trị biến động, đón đầu xu hướng, kết nối nguồn lực, phát huy công nghệ, thúc đẩy đầu tư, phát triển bền vững”.
Nhân dịp này, PVN đã khen thưởng, vinh danh các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong hoàn thành và về đích sớm các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2021. Các tập thể gồm: Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP); Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro; Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo); Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC); Công ty Liên doanh Điều hành Dầu khí Cửu Long (Cuu Long JOC); Công ty Liên doanh điều hành Hoàng Long - Hoàn Vũ (HL-HVJOC); Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP POC) cùng các Ban chuyên môn Tập đoàn: Ban Khai thác Dầu khí; Ban Quản lý Hợp đồng Dầu khí; Ban Tìm kiếm Thăm dò Dầu khí; Ban Công nghiệp Khí và Lọc hóa dầu; Ban Kinh tế Đầu tư; Ban Tài chính Kế toán./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục