Long An tiếp thu ý kiến hoàn thiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030

15:53' - 22/10/2021
BNEWS Ngày 22/10, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tiếp thu ý kiến hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đây là nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 16/4/2020.
Hợp đồng lập Quy hoạch được ký ngày 2/3/2021, đến nay, tỉnh Long An đã cơ bản hoàn thành toàn bộ nội dung quy hoạch. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lấy ý kiến góp ý bằng văn bản các thành viên hội đồng lập quy hoạch hai lần.
Nhiều ý kiến đã đóng góp cho nội dung quy hoạch của Long An. Cụ thể, ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức cho rằng, nội dung quy hoạch cần nghiên cứu bổ sung quan điểm về quy hoạch phải thể hiện được khát vọng phát triển vươn lên, vừa đảm bảo tính khả thi, khoa học và khách quan.
Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch huyện Cần Giuộc cho biết, nội dung quy hoạch là sản phẩm kết tinh ý tưởng phát triển của chính quyền tỉnh, doanh nghiệp và các nhà khoa học.

Do đó, cần tổ chức Hội thảo để tham vấn ý kiến của nhà khoa học, nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Ngoài ra, nhiều dự án, nhà đầu tư đã được cấp có thẩm quyền cho chủ trương, đã và đang trong giai đoạn khảo sát, triển khai lập quy hoạch, do đó trong quá trình lập quy hoạch, đơn vị tư vấn cần lưu ý, đảm bảo hài hòa lợi ích của các nhà đầu tư, trên tinh thần vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh.
Ông Mai Văn Nhiều, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An đề nghị, về định hướng cốt lõi của phát triển các khu vực kinh tế-xã hội trong lĩnh vực công nghiệp là động lực phát triển; trong đó, cần chú trọng thu hút đầu tư, phát triển các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao xây dựng chuỗi cung ứng, năng lượng sạch; hình thành trung tâm sản xuất của các ngành điện tử, hóa chất cơ bản….
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Hội đồng lập Quy hoạch tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam để xây dựng dự thảo quy hoạch, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, phải thực hiện giãn cách xã hội, ảnh hưởng lớn đến khảo sát, lập quy hoạch.
Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh lấy ý kiến chuyên gia đầu ngành, lĩnh vực có hiểu biết rộng về kinh tế - xã hội, giao thông, nông nghiệp, biến đổi khí hậu… Đây là những ý kiến quan trọng đóng góp cho những định hướng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.
Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út yêu cầu đơn vị tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, địa phương phải tập trung, tích cực thực hiện các nội dung đã thống nhất.

Đồng thời, ông đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, qua đó rà soát, đảm bảo thể hiện đầy đủ các nội dung cần thiết của quy hoạch tỉnh sao cho đồng bộ, phù hợp với quy hoạch vùng; ngành, lĩnh vực quốc gia để hạn chế việc điều chỉnh sau này; tập trung khảo sát thực địa, hoàn chỉnh nội dung quy hoạch đạt tiến độ đề ra và chất lượng theo yêu cầu.
Mục tiêu Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là phân tích, đánh giá thực trạng kinh tế-xã hội của tỉnh Long An thời kỳ 2011-2020; dự báo và đề xuất các phương án phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, xác định các quan điểm, mục tiêu đột phá phát triển và phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực, lựa chọn phương án tối ưu, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; đảm bảo phát triển bền vững dài hạn trên 3 trụ cột kinh tế-xã hội-môi trường./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục