Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp

13:07' - 26/02/2019
BNEWS Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) sẽ tập trung vào cắt giảm chi phí và thời gian trong khởi sự kinh doanh; tạo thuận lợi hơn, giảm chi phí trong tổ chức quản trị doanh nghiệp, cơ cấu lại doanh nghiệp.
Doanh nghiệp Việt Nam chế biến Thanh long xuất khẩu. Ảnh: TTXVN

Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn thiện dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); theo đó, mục tiêu sửa đổi lần này là thực hiện mạnh mẽ hơn các mục tiêu của Luật Doanh nghiệp 2014; đồng thời, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động thành lập doanh nghiệp. 

Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) sẽ tập trung vào cắt giảm chi phí và thời gian trong khởi sự kinh doanh; tạo thuận lợi hơn, giảm chi phí trong tổ chức quản trị doanh nghiệp, cơ cấu lại doanh nghiệp.

“Khi doanh nghiệp có môi trường kinh doanh thuận lợi, an toàn, quản trị doanh nghiệp tốt, quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư được bảo vệ… sẽ huy động được nhiều nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh”, ông Hiếu nói.
Ông Hiếu cũng chỉ ra, những nội dung chính trong dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) là tiếp tục cải thiện để tạo thuận lợi tốt nhất cho thành lập, tổ chức quản trị doanh nghiệp, nâng cao mức độ an toàn cho cổ đông, nhà đầu tư.
Theo đó, Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) hướng tới giải quyết 4 nhóm vấn đề còn khiếm khuyết của Luật Doanh nghiệp hiện nay như: giải quyết sự khác biệt, phân tán về thủ tục đăng ký doanh nghiệp giữa Luật doanh nghiệp và một số luật khác có liên quan, như Luật Đấu giá, Luật Luật sư, Luật Chứng khoán...); bãi bỏ một số thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp không còn phù hợp, không cần thiết, tạo gánh nặng chi phí, thời gian cho doanh nghiệp.
Đồng thời, Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) sẽ bỏ và sửa một số quy định chưa rõ ràng, không tương thích với sự thay đổi pháp luật có liên quan, không còn phù hợp với thực tiễn mới phát sinh; tạo thuận lợi cho cổ đông bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình, bỏ các quy định đang cản trở đến thực hiện quyền của cổ đông.
Ông Hiếu cũng lưu ý rằng, tác động đối với việc giảm chi phí cho kinh doanh; nâng cao mức độ an toàn và bảo vệ lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư sẽ lớn hơn rất nhiều, nếu doanh nghiệp tích cực, chủ động thực hiện luật tốt hơn, vượt trên sự tuân thủ.

Điều này có nghĩa là Luật Doanh nghiệp này khác với luật khác. Các luật khác buộc phải tuân thủ đúng như luật quy định nhưng Luật Doanh nghiệp lại khuyến khích làm tốt hơn luật.
Luật Doanh nghiệp chỉ là nền móng tối thiểu hạn chế những điều doanh nghiệp nên làm, phải làm, không được làm. Ví dụ: luật quy định về hội đồng quản trị phải có tối thiểu 1/5 thành viên độc lập, nếu tư duy “không làm trái luật” thì hội đồng quản trị của công ty gồm 5 người thì chỉ cần có 1 thành viên độc lập là đủ đáp ứng yêu cầu của luật. Nhưng như thế là rất ít so với thực tiễn tốt, là sẽ có từ 2-3 thành viên độc lập.
Hoặc, nếu công ty hoàn toàn có thể thiết lập quy định trong điều lệ tạo thuận lợi hơn cho cổ đông, đặc biệt cổ đông nhỏ, ví dụ thành lập bộ phận quan hệ với cổ đông; thông tin đầy đủ kịp thời mọi tình hình kinh doanh cho cổ đông…, ông Hiếu nhấn mạnh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục