Mộc Châu Milk đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng 13,5%

17:32' - 01/03/2021
BNEWS Mộc Châu Milk đặt mục tiêu doanh thu là 3.066 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 318,5 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 8,6% và 13,5% so với thực hiện trong năm 2020.

Công ty cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk - mã chứng khoán: MCM ) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Theo đó, Mộc Châu Milk đặt mục tiêu doanh thu là 3.066 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 318,5 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 8,6% và 13,5% so với thực hiện trong năm 2020. 

Doanh nghiệp cũng dự kiến trả cổ tức 20%, thấp hơn 5% so với năm 2020.

Năm 2020, Mộc Châu Milk đạt 2.821 tỷ đồng doanh thu và 281 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng với mức tăng 10% và 68% so với năm 2019.

Với kết quả này, Mộc Châu Milk đã hoàn thành mục tiêu doanh thu và vượt gần 79% kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của doanh nghiệp dự kiến tổ chức ngày 20/3/2021 dưới hình thức trực tuyến./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục