​Một doanh nghiệp bị xử phạt hành chính do không công bố thông tin

09:34' - 06/05/2021
BNEWS Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật 29 bị áp dụng hình thức xử phạt 70 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 84/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật 29 (mã: E29).

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật 29 bị áp dụng hình thức xử phạt 70 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật. 

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật 29 không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ Báo cáo tài chính năm 2019; không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với Báo cáo thường niên năm 2018./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục