Năm 2020, lợi nhuận của CIC Group tăng 20%

14:47' - 09/02/2021
BNEWS Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020 của CIC Group đạt 119,21 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2019. Lãi ròng cổ đông công ty mẹ đạt 109,61 tỷ đồng, tăng 11%.

Tập đoàn tư vấn đầu tư và Xây dựng Kiên Giang - CIC Group (mã chứng khoán: CKG) vừa có báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2020, với lợi nhuận gộp tăng trưởng 52% so với cùng kỳ.

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 của CIC Group, doanh thu thuần trong của doanh nghiệp đạt gần 349 tỷ đồng; lợi nhuận gộp (lợi nhuận sau khi trừ chi phí sản xuất và bán sản phẩm, hoặc chi phí liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của công ty) đạt hơn 114 tỷ đồng, tăng trưởng 52% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong cơ cấu doanh thu quý IV, doanh thu từ địa ốc tiếp tục đóng góp tỷ trọng cao nhất cho CIC Group với gần 299 tỷ đồng. Đây cũng là mảng có biên lợi nhuận gộp cao nhất đến thời điểm này, đạt trên 37,4%.

Lý giải về việc doanh thu tăng trưởng mạnh trong quý IV, CIC Group cho rằng, do tình hình kinh tế ổn định ở các tháng cuối năm, công ty đã đẩy nhanh tiến độ thi công, hoạt động marketing và bán hàng.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý IV tăng là do công ty đã tiết kiệm được các khoản chi phí như bán hàng, chi phí quản lý, chi phí lãi vay của dự án.

Lũy kế cả năm 2020,  doanh thu của CIC Group  tăng trưởng 13% so năm 2019, đạt 1.183 tỷ đồng; trong đó, kinh doanh địa ốc đạt 1.060 tỷ đồng, kinh doanh nhà hàng đạt hơn 31 tỷ đồng; tư vấn và thi công mang đạt hơn 16 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020 đạt 119,21 tỷ đồng, tăng 20% so năm 2019. Lãi ròng cổ đông công ty mẹ đạt 109,61 tỷ đồng, tăng 11%. 

Như vậy, so với kế hoạch mà cổ đông đã thông qua trong năm 2020, CIC Group đã vượt 13% doanh thu và 17% lợi nhuận sau thuế./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục