Nam Định: Hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả

10:42' - 17/03/2019
BNEWS Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nam Định, nhiều hợp tác xã kiểu mới tại địa phương hoạt động hiệu quả, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho các hộ nông dân.
Thu hoạch hoa tại Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh hoa cây cảnh Nam Phong. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN 

Luật Hợp tác xã năm 2012 đã tạo ra bước ngoặt quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh với nhiều hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho các hộ nông dân.
Hiện nay, toàn tỉnh có 433 hợp tác xã đã thực hiện chuyển đổi, thành lập mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Năm 2018, Nam Định có 28 hợp tác xã được thành lập mới; trong đó chủ yếu là các hợp tác xã chuyên ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp.
Ông Vũ Đình Mạc, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nam Định cho biết, các hợp tác xã đã chủ động liên kết với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đầu vào, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên và nhân dân trên địa bàn; đồng thời phát huy nội lực, đổi mới phương thức hoạt động, duy trì sản xuất gắn với bảo tồn làng nghề địa phương.

Điển hình như các hợp tác xã Dệt Bình Định, Dệt may Hoàng Mai (huyện Nghĩa Hưng), Mộc Sơn Lâm (huyện Nam Trực)…

Thu hoạch hoa tại hợp tác xã ản xuất và kinh doanh hoa cây cảnh Nam Phong. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN 

Đặc biệt, các hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm như: hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Toàn Thắng (huyện Hải Hậu) với mô hình chuỗi giá trị gạo đặc sản “Tám xoan bao tử”; hợp tác xã chăn nuôi thủy sản Xuân Hòa (huyện Xuân Trường) xây dựng chuỗi giá trị cá lăng…
Nhiều hợp tác xã sản xuất, kinh doanh có lãi, vốn quỹ được bảo toàn và từng bước tăng trưởng. Doanh thu bình quân đạt gần 2 tỷ đồng/hợp tác xã, lãi trung bình đạt 50 triệu đồng/hợp tác xã, đảm bảo thu nhập cho người lao động trên 3 triệu đồng/người/tháng.
Trong thời gian tới, tỉnh Nam Định phấn đấu hỗ trợ xây dựng mới 15 hợp tác xã điển hình tiên tiến sản xuất gắn với chuỗi giá trị; 5 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, nâng tỷ lệ hợp tác xã sản xuất, kinh doanh có hiệu quả đạt từ 70% trở lên.

Ngoài ra, chú trọng hỗ trợ các hợp tác xã mới thành lập và chuyển đổi mô hình hoạt động; đổi mới phương thức quản lý; xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả để thúc đẩy kinh tế hợp tác phát triển../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục