Năm nay sẽ có bao nhiêu cơn bão và áp thấp nhiệt đới?

18:30' - 15/04/2021
BNEWS Theo Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng, mùa bão năm 2021 có thể xuất hiện khoảng 10-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới.

Theo Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng, mùa bão năm 2021 có thể xuất hiện khoảng 10-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó, có 6-7 cơn đi vào Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý, từ nay đến khoảng tháng 5/2021, ít có khả năng xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông; giai đoạn tháng 6-7/2021 bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng bắt đầu hoạt động ở vùng biển phía Bắc Biển Đông và gia tăng tần suất trong những tháng tiếp theo, nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ từ tháng 8-10/2021.

Đề phòng các cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp và gây gió mạnh trên biển trong các tháng mùa mưa bão năm 2021.      
Trong các tháng chuyển mùa (từ tháng 4-6/2021) đề phòng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc.
Về nhiệt độ của các tháng tiếp theo, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, nhiệt độ trung bình tháng 5/2021 trên cả nước phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ thấp hơn trung bình cùng kỳ nhiều năm khoảng 0,5-1 độ C.
Từ tháng 6-9/2021 nhiệt độ trên cả nước phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5-1 độ C, riêng khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ vào tháng 6/2021 nhiệt độ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Vào tháng 10/2021, nhiệt độ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ nhiệt độ phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm.
Nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng xuất hiện tương đương so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên không gay gắt và kéo dài như năm 2020.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 5-8/2021, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng tháng 6/2021, khu vực Tây Bắc tổng lượng mưa thấp hơn từ 10-20% so với trung bình nhiều năm.

Tháng 9/2021, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn 10-25% so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Tây Bắc tổng lượng mưa xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Tháng 10/2021, tổng lượng mưa tại khu vực Tây Bắc và Việt Bắc thấp hơn 10-25% so với trung bình nhiều năm, các khu vực khác tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 10-25% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Khu vực Trung Bộ trong tháng 5 và tháng 9/2021, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Nam Trung Bộ vào tháng 5/2021 cao hơn 10-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Vào tháng 6/2021, tổng lượng mưa  tại Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn 10-30% so với trung bình nhiều năm, khu vực Nam Trung Bộ tổng lượng mưa xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Trong tháng 7-8/2021, so với trung bình nhiều năm, tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ nhưng riêng khu vực Bắc Trung Bộ vào tháng 7/2021 thấp hơn 10-30% .

Tháng 10, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn 15-40% so với trung bình nhiều năm.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, so với trung bình nhiều năm, trong tháng 5/2021, tổng lượng mưa ở Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ cao hơn từ 10-20% , các khu vực khác tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ.

Trong tháng 6-8/2021, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ, riêng khu vực Tây Nam Bộ vào tháng 6/2021, tổng lượng mưa thấp hơn từ 10-20%.

Trong tháng 10/2021, tổng lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn từ 10-25% so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Tây Nam Bộ tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ.
Mùa mưa có khả năng đến sớm trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ khoảng nửa cuối tháng 4 sang nửa đầu tháng 5/2021.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, nguồn nước từ tháng 5-10/2021 trên các lưu vực sông thuộc khu vực Bắc Bộ phổ biến thiếu hụt từ 20-30%, thiếu hụt nhiều trên lưu vực sông Thao, hạ lưu sông Lô, riêng thượng lưu sông Gâm và sông Chảy ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.
Mùa mưa lũ năm 2021, đỉnh lũ trên các trên các lưu vực sông khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức báo động 1 - báo động 2, cao hơn năm 2020, riêng đỉnh lũ sông Cầu ở mức báo động 2, thượng lưu sông Thao, sông Hoàng Long ở mức báo động 2- báo động 3.

Mực nước hạ lưu sông Hồng dưới báo động 1 và hạ lưu sông Thái Bình ở mức báo động 1. Các đợt lũ vừa và lũ lớn có khả năng tập trung trong các tháng 8-9.
Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất xuất hiện sớm tại vùng núi khu vực Tây Bắc và Việt Bắc. Tình trạng ngập úng tại các đô thị và các thành phố lớn tiếp tục diễn ra do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ.
Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, từ nửa cuối tháng 4 đến tháng 5/2021, mực nước trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm và theo xu thế xuống dần.

Lưu lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ và thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 25-60%; riêng các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định và Khánh Hòa ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 10-25%.
Từ tháng 6-8/2021, trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 2-3 đợt lũ và dao động.

Lưu lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ và thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 30-65%, một số sông thấp hơn trên 65%.

Trên một số sông có khả năng xuất hiện mực nước quan trắc thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc cùng kỳ.
Trong các tháng tiếp theo mùa khô năm 2021, nguy cơ xảy ra khô hạn, thiếu nước cục bộ tại các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên; tình trạng khô hạn gay gắt hơn tại những nơi ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh.
Mùa lũ năm 2021 trên các sông ở khu vực Tây Nguyên đến muộn hơn trung bình nhiều năm, các sông ở khu vực Trung Bộ tương đương trung bình nhiều năm.

Đỉnh lũ năm 2021, tại hạ lưu các sông chính ở Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên phổ biến ở mức báo động 1-báo động 2 và trên báo động 2; các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận ở mức báo động 2-báo động 3, có sông trên báo động 3.

Trên các sông suối nhỏ, vùng thượng lưu các sông khả năng xuất hiện lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất.
Khu vực Nam Bộ, từ nay đến cuối tháng 4/2021, xâm nhập mặn ở các cửa sông Cửu Long tiếp tục giảm; sông Vàm Cỏ và sông Cái Lớn vẫn duy trì ở mức cao. Sang tháng 5/2021, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long giảm dần.
Từ tháng 6-10/2021 là mùa lũ trên sông Mê Công và đầu nguồn sông Cửu Long, đỉnh lũ năm nay ở đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng ở mức báo động 1-báo động 2, thấp hơn đỉnh lũ trung bình nhiều năm từ 0,2-0,4m.
Từ cuối tháng 4/2021 đến tháng 10/2021, tại khu vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện 2 đợt triều cường ở mức cao vào các ngày 29-30/4/2021 và 8-10/10/2021.

Đợt triều cường vào ngày 29-30/4/2021 sẽ cao hơn đợt triều cường đầu tháng 3/2021 nhưng thấp hơn đợt triều cường tháng 1/2021.

Đợt triều cường vào ngày 8-10/10/2021 có khả năng cao hơn đợt triều cường tháng 1/2021 và có thể gây ngập lụt tại vùng trũng thấp ven biển Đông Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nếu thời gian xuất hiện đỉnh triều cường trùng với thời kỳ có không khí lạnh cường độ mạnh lấn xâu xuống Nam Bộ.
Từ tháng 6/2021 có khả năng gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển ngoài khơi khu vực phía Nam sóng biển có thể đạt 2-3m gây biển động.

Vùng ven biển các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần lưu ý đề phòng sóng lớn kết hợp với nước dâng do ảnh hưởng của bão trong tháng 8-10/2021.
Đề cập tới thời tiết dịp giỗ tổ Hùng Vương (ngày 21/4 tức 10/3 âm lịch), ông Nguyễn Văn Hưởng cho rằng, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trời ít mưa, nắng ráo, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 31-33 độ C.

Trong khi đó,  khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông về chiều và tối.    
Đối với dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thời tiết ở Bắc Bộ và Trung Bộ chủ đạo là nắng ráo, một số nơi ở khu vực Tây Bắc, vùng núi Trung Bộ có nóng nhẹ; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông về chiều và tối./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục