Ngân hàng miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn

20:56' - 29/04/2020
BNEWS Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành công văn số 3054/NHNN – TT về việc miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện một số nội dung liên quan.

Cụ thể, miễn phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng nhận hỗ trợ thông qua phương thức chi trả trực tiếp tới tài khoản theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.
Miễn phí đối với các giao dịch chuyển tiền qua tài khoản tiền gửi của Ngân hàng Chính sách Xã hội tại tổ chức tín dụng khi thực hiện việc chuyển tiền cho vay người sử dụng lao động để trả tiền lương ngừng việc cho người lao động theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (qua Vụ Thanh toán) để tổng hợp và phối hợp nghiên cứu, xử lý./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục