Ngân hàng Bản Việt lên kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng

08:46' - 21/04/2021
BNEWS Ngân hàng TMCP Bản Việt dự kiến sẽ trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sẽ diễn ra vào ngày 29/4 tới tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa trong năm 2021 và 2022 là gần 1.051 tỷ đồng chia thành 2 giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 1, Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) sẽ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ dự kiến là 15% với tổng giá trị phát hành gần 551 tỷ đồng.

Tỷ lệ thực hiện dự kiến là 100:15, tức là với mỗi 100 cổ phần cổ đông sở hữu sẽ nhận được thêm 15 cổ phần mới.
Vốn điều lệ của ngân hàng sau khi hoàn tất giai đoạn 1 dự kiến đạt trên 4.221 tỷ đồng. Thời điểm thực hiện cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
Giai đoạn 2, Bản Việt dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 502 tỷ đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phần cho người lao động (ESOP), dự kiến thực hiện trong năm 2021 và 2022.
Trong đó, tổng giá trị phát hành tối đa ra công chúng là gần 352 tỷ đồng với tỷ lệ phát hành 12:1 (mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách nắm giữ 12 cổ phần sẽ được quyền mua 1 cổ phần phát hành thêm).
Theo Bản Việt, vốn điều lệ tăng thêm sẽ dùng 200 tỷ đồng để đầu tư tài sản cổ định phục vụ mở rộng, phát triển mạng lưới, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng; 200 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn trung dài hạn để cho vay trung dài hạn và phần còn lại dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động trong hoạt động của ngân hàng.
Trước đó, trong năm 2020, Bản Việt đã tăng vốn điều lệ thêm gần 500 tỷ đồng, đưa tổng mức vốn điều lệ từ 3.171 tỷ đồng lên đến gần 3.671 tỷ đồng.
Tại đại hội cổ đông sắp tới, Bản Việt cũng dự kiến trình cổ đông thông qua các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 với tổng tài sản tăng 31% lên 80.000 tỷ đồng; huy động vốn tăng 20%; dư nợ cấp tín dụng tăng 20% và lợi nhuận trước thuế tăng 44% lên 290 tỷ đồng.
Năm 2020, Bản Việt ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 201 tỷ đồng, tăng 27,4% so với năm trước và hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản ngân hàng đạt 61.102 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cuối năm 2019; dư nợ cho vay khách hàng tăng 17,2% với 39.833 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng tăng 17,5%, đạt 41.373 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,8%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục