Ngân hàng Chính sách Xã hội Bắc Giang đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 8-10%

09:10' - 16/07/2020
BNEWS Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Giang phấn đấu mức tăng trưởng tín dụng 6 tháng cuối năm nay đạt từ 8-10% (tăng trên 345 tỷ đồng).

Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Giang Ngô Gia Quát cho biết, từ nay đến hết năm 2020, ngân hàng tiếp tục duy trì tăng trưởng tín dụng, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn; phấn đấu mức tăng trưởng tín dụng 6 tháng cuối năm nay đạt từ 8-10% (tăng trên 345 tỷ đồng).
Những tháng cuối năm nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội Bắc Giang tập trung triển khai có hiệu quả kế hoạch cho vay nhà ở xã hội, chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg; làm tốt thu hồi nợ đến hạn cho vay quay vòng, thực hiện cơ chế điều hành nguồn vốn linh hoạt giữa các chương trình và các địa bàn trong tỉnh.
Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện tốt rà soát nhu cầu vay vốn các chương trình, nhất là đối tượng thụ hưởng chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo (theo quy định của Chính phủ, chương trình này đến 31/12/2020 hết hiệu lực), làm cơ sở để triển khai cho vay kịp thời.
Cùng với đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội Bắc Giang chú trọng nâng cao toàn diện chất lượng tín dụng, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác xử lý thu hồi nợ quá hạn, nợ đi khỏi nơi cư trú, lãi tồn đọng.

Đồng thời, thực hiện tốt hoạt động ủy thác cho vay; tăng cường kiểm tra, giám sát, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn. Bên cạnh đó, thực hiện tốt bình xét cho vay đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng, thiết lập hồ sơ đúng quy định, kiểm tra sử dụng vốn cho vay kịp thời.
Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Giang tăng cường truyền thông, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ, hoạt động giao dịch xã, các giải pháp điều chỉnh kỳ hạn nợ, cho vay bổ sung, xử lý nợ rủi ro và các giải pháp khác nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn đối với khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19 gây ra.
Ngân hàng cũng phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, hỗ trợ kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách...
Tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội Bắc Giang đến 30/6/2020 đạt trên 4.572 tỷ đồng, tăng trên 249 tỷ đồng so với 31/12/2019; tổng dư nợ đến 30/6/2020 trên 4.564 tỷ đồng, tăng trên 251 tỷ đồng.
Dư nợ ủy thác (qua Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên) đến 30/6/2020 là 4.541 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 99,5% trên tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Giang.

Các đơn vị có nợ quá hạn giảm nhiều so với đầu năm là: Lục Ngạn, Lạng Giang, Việt Yên… Việc kiểm tra giám sát được tăng cường, chất lượng tín dụng chính sách tiếp tục duy trì ổn định với tỷ lệ nợ quá hạn 0,06%...
Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội Bắc Giang đạt trên 878 tỷ đồng, có 19.736 hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, mức cho vay bình quân đạt 44,5 triệu đồng/hộ, cao hơn 1,9 triệu đồng so với năm 2019; trong đó, có trên 8.800 khách hàng vay vốn chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo với doanh số đạt trên 482 tỷ đồng với mức cho vay bình quân là 54,4 triệu đồng, cao hơn 5,7 triệu đồng so với năm 2019.
Năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Bắc Giang còn 5,01%. Năm 2020 tỉnh Bắc Giang phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 3,5%; trong đó tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn còn 17,6%./.

>>>Gần 1,2 triệu lượt hộ được vay vốn chính sách


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục