Tín dụng chính sách là trụ cột của chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo

11:41' - 15/07/2020
BNEWS Nhờ trụ cột này, giai đoạn 2014 - 2019, số hộ nghèo trong cả nước giảm mạnh; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011 - 2015 giảm từ 14,2% xuống còn 4,25%
Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 (Chỉ thị 40) của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội diễn ra sáng 15/7 tại Hà Nội, nhiều đại biểu cho rằng tín dụng chính sách là trụ cột quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.
Đây cũng là chính sách được triển khai rộng rãi nhất, đáp ứng một lượng lớn nhu cầu vốn cho người nghèo. Nhờ trụ cột này, giai đoạn 2014 - 2019, số hộ nghèo giảm mạnh; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011 - 2015 giảm từ 14,2% xuống còn 4,25%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa nghèo giảm từ 9,88% (năm 2015) xuống còn 5,23% (năm 2018), 1,7 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút tạo việc làm cho hơn 900 nghìn lao động, góp phần đẩy lùi tín dụng đen, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là khu vực nông dân nông thôn.
Đặc biệt, việc lồng ghép triển khai và đánh giá Chỉ thị số 40 tại các vùng “lõi nghèo” quốc gia qua các Hội nghị thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội tại vùng Tây Nam Bộ, Tây Bắc đã góp phần chứng minh hiệu lực của Chỉ thị số 40 trong cuộc sống ngay khi đi vào cuộc sống. Từ đó tạo ra những bước chuyển biến đột phá cho công tác tín dụng chính sách những năm sau này trên toàn quốc. Nhiều địa phương đã nhận thức sâu sắc về vai trò chủ lực, trụ cột của tín dụng chính sách trong giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, từ đó dành nguồn lực lớn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội.
Ông Dương Quyết Thắng, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội khẳng định, từ khi có Chỉ thị 40 cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương các cấp đã nhận thức rõ hơn về vai trò của tín dụng chính sách xã hội, quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đặc biệt, bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương uỷ thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay tăng hơn 15,6 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 31,3%, tăng gấp 4 lần so với trước khi có Chỉ thị 40.
Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định, kết quả sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 40 ở các địa phương cho thấy, địa phương nào có các cấp ủy Đảng, chính quyền nhận thức đúng đắn, đầy đủ về nội hàm tính “sáng tạo” và “nhân văn” và thực sự quan tâm trong triển khai các nhiệm vụ đã nêu tại Chỉ thị thì tại địa phương đó, đạt kết quả rất tích cực; đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay trong triển khai Chỉ thị quan trọng này của Đảng.
“Thực tiễn cho thấy, việc thực hiện tốt chương trình tín dụng chính sách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 40 cũng chính là làm tốt công tác dân vận tại cơ sở, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xoá đói giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, triển khai tín dụng chính sách một cách chủ động, kịp thời cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn hiện nay được xem là một trong các giải pháp đặc biệt cấp bách, quan trọng, có ý nghĩa rất lớn, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện ổn định công ăn, việc làm, ổn định cuộc sống”, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh.
Thực tế trong những năm qua cho thấy, Chỉ thị 40 đã nhanh chóng đi vào cuộc sống bởi phù hợp và đáp ứng kịp thời nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Qua đó cũng củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước góp phần thực hiện được mục tiêu tăng trưởng đi đôi với phát triển, góp phần đạt mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng. Đây cũng là minh chứng khẳng định chủ trương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về tín dụng chính sách xã hội đã đề ra tại Chỉ thị 40 là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.
Trong 5 năm qua, vốn tín dụng chính sách xã hội đã đến 100% xã, phường, thị trấn trên toàn quốc. Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 226.560 tỷ đồng, tăng hơn 91 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2014. Huy động vốn của xã hội đạt hơn 31,5 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 25 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2014.
Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt 219.565 tỷ đồng, tăng 90.109 tỷ đồng (69,6%) so với từ khi có Chỉ thị, với tổng số tiền đã giải ngân đạt 336.944 tỷ đồng cho trên 12 triệu lượt hộ được vay vốn; trong đó có hơn 2,1 triệu lượt hộ đã thoát nghèo bền vững. Tín dụng chính sách cũng đã góp phần xây dựng trên 7,3 triệu công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng gần 142 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và đối tượng chính sách./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục