Ngân hàng Nhà nước có nữ Thống đốc đầu tiên trong lịch sử

16:01' - 12/11/2020
BNEWS Bà Nguyễn Thị Hồng đã trở thành nữ Thống đốc đầu tiên trong lịch sử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày 12/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 2020/QH14 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đối với bà Nguyễn Thị Hồng.

Bà Nguyễn Thị Hồng đã trở thành nữ Thống đốc đầu tiên trong lịch sử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Hồng đã được Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bằng hình thức điện tử với tuyệt đại đa số đại biểu thông qua.

Trước đó, Ban kiểm phiếu đã phát phiếu bầu tới các đại biểu Quốc hội đối với ba thành viên Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn.

Cụ thể, tổng số đại biểu Quốc hội có 481 đại biểu, số đại biểu có mặt là 475 đại biểu, số phiếu phát ra 475 đại biểu, số phiếu thu về là 475 đại biểu.
Kết quả, bà Nguyễn Thị Hồng có số phiếu hợp lệ 472 phiếu, không hợp lệ 3 phiếu. Số phiếu đồng ý 467 phiếu, bằng 97,08% số đại biểu tán thành.
Như vậy, với kết quả này, Quốc hội đã chính thức phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1968 tại Hà Nội có trình độ Thạc sỹ Kinh tế; Cao cấp Lý luận chính trị.
Tân Thống đốc từng đảm nhiệm các vị trí:
Từ 01/1991 – 11/1993: Chuyên viên Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước.
Từ 11/1993 – 4/1995: Chuyên viên Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước.
Từ 4/1995 – 4/2008: Phó Trưởng phòng/Trưởng phòng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước.
Từ 4/2008 – 7/2011: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước.
Từ 8/2011 – 01/2012: Phó Vụ trưởng, Phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước.
Từ 01/2012 – 8/2014: Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước.
Từ 8/2014 – 11/2020: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (từ tháng 8/2014); Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương (từ tháng 8/2020).
Ngày 12/11/2020 được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục