Ngân hàng Nhà nước và Quảng Ninh tiếp tục giữ vị trí đứng đầu Chỉ số PAR INDEX

12:55' - 19/05/2020
BNEWS Kết quả Chỉ số cải cách hành chính – PAR INDEX năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ cho thấy, Ngân hàng Nhà nước đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số với tổng điểm 95,4/100 điểm.

Sáng 19/5, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng (SIPAS) năm 2019. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Hội nghị.
*Ngân hàng Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh đứng đầu Chỉ số PAR INDEX năm 2019
Kết quả Chỉ số cải cách hành chính – PAR INDEX năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ cho thấy, Ngân hàng Nhà nước đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số với tổng điểm 95,4/100 điểm. Đây là lần thứ 5 liên tiếp Ngân hàng Nhà nước xếp vị trí số 1 về cải cách hành chính trong các bộ, cơ quan ngang bộ. Đứng cuối bảng này là Bộ Giao thông Vận tải với kết quả Chỉ số cải cách hành chính thấp nhất, 80,53%.
Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 các bộ tập trung vào 2 nhóm điểm. Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số cải cách hành chính trên 90%, bao gồm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp. Nhóm B, đạt kết quả Chỉ số cải cách hành chính từ trên 80% đến dưới 90%, gồm 14 đơn vị: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Ngoại giao; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nội vụ; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Công Thương; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Y tế và Bộ Giao thông Vận tải.
Giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính của 17 bộ, cơ quan ngang bộ năm 2019 là 85,63%, tăng 2,95% so với năm 2018. Năm 2019 không có Bộ nào có kết quả Chỉ số cải cách hành chính dưới 80%. 16/17 đơn vị có Chỉ số cải cách hành chính tăng hơn so với năm 2018. Khoảng cách giữa đơn vị đạt Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 cao nhất (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) với đơn vị có kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 thấp nhất (Bộ Giao thông vận tải) là 14,87%. Điều này cho thấy các bộ, ngành đã có nhiều sự cải thiện về điểm số, phản ánh những nỗ lực cải cách mạnh mẽ trong năm qua.
Phân tích giá trị trung bình của các chỉ số thành phần theo từng lĩnh vực cho thấy, có 6/7 chỉ số thành phần có giá trị trung bình tăng hơn so với năm 2018, trong đó, Chỉ số thành phần “Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính” có giá trị tăng cao nhất là 7,06% cho thấy những nỗ lực của các bộ, cơ quan trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính thông qua các nội dung kiểm tra, tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác ban hành kế hoạch và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch cải cách hành chính đã ban hành.
Chỉ số thành phần “Cải cách thủ tục hành chính” tăng so với năm 2018, đạt 84,69%. Năm 2019 là năm đầu tiên đánh giá tiêu chí thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Kết quả cho thấy, có đến 15/17 đạt tỷ lệ 100% điểm số. Chỉ có Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Giao thông Vận tải không đạt số điểm tại tiêu chí thành phần “Tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa”.
Kết quả Chỉ số PAR INDEX năm 2019 của các tỉnh, thành phố được phân theo 3 nhóm. Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên, gồm duy nhất tỉnh Quảng Ninh và đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp địa phương này đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính 2019, với kết quả đạt 90,09%, cao hơn 5,45% so với đơn vị đứng ở vị trí thứ 2 là thành phố Hà Nội, đạt 84,64%. Nhóm B, đạt kết quả Chỉ số từ 80% - dưới 90%, gồm 43 tỉnh, thành phố. Nhóm C, đạt kết quả Chỉ số từ 70% - dưới 80%, gồm 19 tỉnh, thành phố, trong đó, thấp nhất là Bến Tre với 73,87%. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 7 với 83,56%.
Theo đánh giá, Chỉ số cải cách hành chính 2019 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kết quả đạt giá trị trung bình là 81,15%, cao hơn 4,23% so với giá trị trung bình năm 2018 và là kết quả cao nhất trong 4 năm gần đây. Khoảng cách kết quả Chỉ số  giữa đơn vị cao nhất và đơn vị thấp nhất trong bảng xếp hạng là 16,22%. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra, năm 2019, số lượng đơn vị có điểm đánh giá tăng so với năm 2018 là 62 tỉnh, thành phố, cao hơn nhiều so với kết quả đánh giá năm 2018 (chỉ có 19 đơn vị tăng điểm so với năm 2017).
* Chỉ số hài lòng tăng


Kết quả đánh giá Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước - SIPAS 2019 cho thấy, tỷ lệ hài lòng nói chung là 84,45%, tăng gần 1,5% so với năm 2018 và gần 2,3% so với năm 2017. Tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng về tiếp cận dịch vụ là 86,48%, về thủ tục hành chính là 86,54%, về công chức là 85,62%, về kết quả dịch vụ là 88,56% và về việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị là 73,66%.
Trong 3 cấp hành chính, cấp huyện nhận được mức hài lòng cao nhất (85,53%), cấp tỉnh thấp nhất (83,35%). Trong số 16 lĩnh vực dịch vụ, lĩnh vực giao thông, vận tải nhận được mức hài lòng cao nhất (88,45%) và lĩnh vực đất đai, môi trường thấp nhất (79,06%).
Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của 63 tỉnh nằm trong khoảng 73,81 - 95,26%, trong đó tỉnh có chỉ số cao nhất là 95,26% và tỉnh có chỉ số thấp nhất là 73,81% - chênh lệch lên tới 21,45%. Năm 2019, 10 tỉnh có Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính chưa đạt yêu cầu, 20 tỉnh có Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính ở mức trung bình, 27 tỉnh khá và 6 tỉnh tốt. So sánh năm 2019 với năm 2018, 41/63 tỉnh có chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính tăng, 22/63 tỉnh giảm.
Các chỉ số phản ánh cảm nhận của người dân, tổ chức về việc phải đi lại nhiều lần để giải quyết công việc, bị trễ hẹn, bị phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực đều ở mức thấp và có xu hướng giảm dần qua các năm kể từ năm 2017.

Năm 2019, có 5,41% người dân, tổ chức phải đi lại từ 4 lần trở lên; 1,41% bị công chức gây phiền hà, sách nhiễu; 0,47% bị công chức gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí/lệ phí theo quy định. Tuy nhiên, SIPAS 2019 cho thấy, 63/63 tỉnh để xảy ra tình trạng người dân, tổ chức đi lại nhiều lần, 62/63 tỉnh xảy ra việc cơ quan trễ hẹn trả kết quả dịch vụ; 62 tỉnh trễ hẹn trả kết quả đều thực hiện không nghiêm quy định về thông báo, xin lỗi về việc trễ hẹn đối với người dân, tổ chức. SIPAS 2019 cũng cho thấy, 62/63 tỉnh có công chức gây phiền hà, sách nhiễu; 46/63 tỉnh có công chức gợi ý người dân, tổ chức nộp thêm tiền ngoài phí/lệ phí.
Ba nội dung mà người dân, tổ chức mong đợi cơ quan hành chính nhà nước cải thiện nhiều nhất là: Mở rộng các hình thức thông tin tiếp cận dịch vụ công, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian cung ứng dịch vụ công. Thủ tục hành chính nhận được mức độ hài lòng cao thứ 2 trong 5 yếu tố được đánh giá, tuy vậy yếu tố này lại được người dân, tổ chức mong đợi cải thiện nhiều nhất.
*Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi nhận nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong công tác cải cách hành chính năm 2019, biểu dương Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hà Nội, Đồng Tháp… đã đạt kết quả cao ở các Chỉ số đã công bố. Đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước có 5 năm liên tiếp đạt kết quả cao nhất, xếp vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính từ năm 2015-2019.
Phó Thủ tướng lưu ý, mặc dù các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều kết quả tích cực trong triển khai công tác cải cách hành chính, tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, yếu kém trong công tác này cần phải khắc phục.

Lãnh đạo của một số bộ, ngành, địa phương chưa thể hiện vai trò trách nhiệm đúng mức trong việc thúc đẩy cải cách để tạo chuyển biến trong hoạt động quản lý nhà nước, làm đòn bẩy cho phát triển kinh tế - xã hội. Một số bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ về tổ chức bộ máy, đặc biệt là việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức…
Nhấn mạnh năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối của nhiệm kỳ khóa XII, là năm tổ chức nhiều sự kiện, kỷ niệm những ngày lễ lớn, để nâng cao chất lượng hiệu quả cải cách hành chính, khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian vừa qua, nhằm xây dựng và kiến tạo Chính phủ cho một giai đoạn cải cách mới, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 6 trọng tâm chỉ đạo, điều hành tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, các nhiệm vụ cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Trong đó, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp từ Trung ương đến địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục phát huy những mặt đạt được trong công tác cải cách hành chính; đổi mới tư duy, nhận thức, coi công tác tác này là khâu có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển biến trong hoạt động quản lý nhà nước, làm đòn bẩy cho phát triển kinh tế - xã hội.
“Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi; nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật”, Phó Thủ tướng nêu rõ.
Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện tốt việc thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; hoàn thành mục tiêu tinh giản biên chế 10% giai đoạn 2015 - 2021 theo Nghị quyết số 39- NQ/TW; đẩy mạnh phân cấp gắn với nâng cao năng lực quản lý điều hành của các cấp, các ngành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Phấn đấu hoàn thành sớm mục tiêu sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 2019 - 2021 trong năm 2020.
Lưu ý các bộ, ngành, địa phương tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đến việc tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.
Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nhanh, quyết liệt, thực chất hơn việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành; thúc đẩy mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ các thủ tục hành chính thiết yếu cho người dân, doanh nghiệp cung cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia, góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19, khơi thông nguồn lực kinh tế. Đến tháng 6/2020 hoàn thành việc gửi nhận văn bản điện tử tại 4 cấp chính quyền, nâng tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng theo chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP nhằm đổi mới lề lối, phương thức làm việc, góp phần thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử.
Đề nghị các bộ, ngành, địa phương bắt tay ngay vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch COVID-19, Phó Thủ tướng tin tưởng, với những quyết tâm, nỗ lực, năng động, sáng tạo hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2020 và những năm tiếp theo, nước ta sẽ sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và xã hội./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục