Ngày mai (15/11), Quốc hội bắt đầu phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn

12:51' - 14/11/2016
BNEWS Đây là một trong những nội dung quan trọng của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV được phát phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.
Ngày mai (15/11), Quốc hội bắt đầu phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Theo chương trình, ngày mai (15/11), Quốc hội bắt đầu phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là một trong những nội dung quan trọng của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV được phát phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.
Diễn ra trong 2,5 ngày, 4 Bộ trưởng: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ sẽ lần lượt đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Các Bộ trưởng, Trưởng ngành có liên quan và các Phó Thủ tướng phụ trách từng lĩnh vực sẽ trả lời làm rõ thêm các nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm.

Cuối phần trả lời của các Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những nội dung thuộc trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các nhóm vấn đề đã chất vấn.
Trước phần chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu Quốc hội sẽ nghe Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.
Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ tập trung đánh giá tổng thể, phương án xử lý các dự án, nhà máy thua lỗ, kém hiệu quả, các dự án đã có quyết định đầu tư nhưng không triển khai, để hoang hóa, lãng phí; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Giải pháp củng cố hệ thống bán lẻ hàng hóa thích ứng với hội nhập quốc tế; kiểm soát kinh doanh đa cấp; quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc; chính sách đột phá phát triển ngành ô tô theo định hướng đầu tư của Nhà nước và các cam kết hội nhập quốc tế.

Phương án tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng, quy hoạch các công trình thủy điện, thủy lợi và đảm bảo an toàn xả lũ trong thời gian tới.
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường làm rõ việc thực hiện chính sách, pháp luật về xử lý chất thải của các cơ sở công nghiệp, dịch vụ, làng nghề, khu dân cư. Việc xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong các dự án để xảy ra sự cố môi trường; giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời chất vấn về tình hình thực hiện chương trình cải cách giáo dục và đào tạo, đổi mới giáo dục cơ bản, toàn diện, đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội.

Thực hiện phân luồng cho học sinh cấp phổ thông để định hướng nghề nghiệp. Công tác quản lý chất lượng đào tạo, nhất là chất lượng đào tạo của các trường đại học do địa phương quản lý; giải pháp quản lý chất lượng giáo dục đại học, gắn đào tạo với quy hoạch, dự báo và sử dụng nguồn nhân lực.

Việc thực hiện đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, giảm áp lực và tốn kém cho xã hội; giải pháp để ổn định việc tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông và đại học trong giai đoạn 2016-2020.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ làm rõ vấn đề tinh giản biên chế, thực hiện đề án vị trí việc làm; giải pháp cải cách tiền lương, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật công vụ, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chỉ số hài lòng của Nhân dân trong đánh giá chế độ công vụ, công chức; đổi mới công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.
Đây là phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa XIV./.

>>> Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV: Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục