Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

08:12' - 24/04/2020
BNEWS Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các nghị quyết về công tác nhân sự.

Cụ thể tại Nghị quyết số 928/NQ-UBTVQH14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hoàng Thăng kể từ ngày 31/3/2020.

Tại Nghị quyết số 929/NQ-UBTVQH14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Giang Văn Phục, kể từ ngày 31/3/2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục