Nghị quyết về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

16:28' - 01/07/2020
BNEWS Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 107/2020/QH14 về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Cụ thể, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 107/2020/QH14 về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội đến hết ngày 31/12/2025. 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục