Nhiều cá nhân bị phạt vì không công bố thông tin giao dịch

16:08' - 05/10/2021
BNEWS Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Quốc Huân và ông Mai Minh Huy.

Theo đó, hai cá nhân bị xử phạt tổng cộng 100 triệu đồng; trong đó, ông Mai Minh Huy bị phạt 80 triệu đồng và ông Nguyễn Quốc Huân bị phạt 20 triệu đồng. 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, với trường hợp ông Mai Minh Huy, theo  quy định tại Khoản 3 Điều 5, Điểm đ Khoản 2 và Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Ông Mai Minh Huy là em rể của bà Hoàng Thị Kim Anh - Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Cơ điện và xây dựng Việt Nam (mã chứng khoán: MCG) đã mua 197.900 cổ phiếu MCG. Cụ thể, ngày 18/1/2021 mua 147.900 cổ phiếu MCG, tương ứng 1.479.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu MCG; ngày 19/1/2021 mua 50.000 cổ phiếu MCG, tương ứng 500.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu MCG. Tuy nhiên, ông Mai Minh Huy không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch này.

Với trường hợp ông ông Nguyễn Quốc Huân, theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Điểm b Khoản 2 và Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. 

Trước đó, ông Nguyễn Quốc Huân là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: HCM) bán 20.000 cổ phiếu HCM, tương ứng 200.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu HCM trong tháng 3/2021 và bán 20.000 cổ phiếu HCM, tương ứng 200.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu HCM trong tháng 4/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch./.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục