NHNN đang hoàn thiện Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng giai đoạn 2016-2020

12:51' - 09/02/2017
BNEWS NHNN vừa thông tin, hiện nay, cơ quan này đang hoàn thiện Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 theo chỉ đạo của Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị.
NHNN đang hoàn thiện Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng giai đoạn 2016-2020. Ảnh: NHNN

Trên cơ sở phê duyệt và chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ đối với Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, trong năm 2017 Ngân hàng Nhà nước sẽ xây dựng kế hoạch cũng như tập trung nguồn lực để triển khai quyết liệt, toàn diện các giải pháp tại Đề án.

Theo Ngân hàng Nhà nước, mục tiêu cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu trong năm 2017 sẽ được Ngân hàng Nhà nước triển khai một cách đồng bộ với nhiều giải pháp. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Song song với đó giữ vững và tiếp tục nâng cao mức độ an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng. Ngân hàng Nhà nước xác định nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và trật tự, kỷ cương đi đôi với việc tích cực đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

Việc cơ cấu lại toàn diện về tài chính, hoạt động, quản trị của tổ chức tín dụng tiếp tục được đẩy mạnh theo các hình thức, biện pháp và lộ trình phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng tổ chức tín dụng nhưng phù hợp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống.

Đối với công tác xử lý nợ xấu phải gắn với việc triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh thông qua yêu cầu các tổ chức tín dụng nâng cao chất lượng tín dụng.

Trong năm 2017, vai trò của Công ty Quản lý Tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) sẽ phát huy hiệu quả hơn nữa trong việc xử lý nợ xấu để bảo đảm duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn, bền vững (dưới 3% tổng dư nợ). Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý hỗ trợ xử lý nợ xấu và cơ cấu lại các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định, hoạt động của các tổ chức tín dụng trong năm 2016 và đầu năm 2017 có nhiều chuyển biến tích cực, tăng trưởng khá trên nhiều mặt về quy mô vốn huy động, tài sản, dư nợ tín dụng cho nền kinh tế tăng; mức độ an toàn, ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng được duy trì bền vững; đặc biệt là năng lực tài chính của tổ chức tín dụng tiếp tục được cải thiện so với các năm trước.

Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được kiểm soát ở mức dưới 3% (trong đó, các ngân hàng thương mại Nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chủ lực trong hệ thống các tổ chức tín dụng. Hoạt động của các tổ chức tín dụng đã góp phần không nhỏ vào ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế./.

>>> Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải thay đổi tư duy quản lý, điều hành

>>> Ngân hàng Nhà nước đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục