Nhựa Tiền Phong báo lãi quý III

14:30' - 25/10/2020
BNEWS Nhựa Tiền Phong cho biết, giá nguyên liệu đầu vào giảm mạnh là nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng 55,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã NTP) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020.

Theo đó,  doanh thu đạt 1.238 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 163 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 138 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 38%, 72% và 68% so với cùng kỳ.

Nhựa Tiền Phong cho biết, giá nguyên liệu đầu vào giảm mạnh là nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng 55,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Nhựa Tiền Phong ghi nhận doanh thu đạt 3.394 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 342 tỷ đồng, tương ứng với tăng trưởng 16% và 14%. 

Năm 2020, Nhựa Tiền Phong đặt mục tiêu đạt 5.100 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế là 470 tỷ đồng. Công ty cũng dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền tỉ lệ 20%.

Ngày 4/11, Nhựa Tiền Phong sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng. Thời gian thanh toán 27/11/2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục