Ninh Thuận đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công

10:25' - 06/07/2019
BNEWS Sáng 6/7, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận là đơn vị đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh; là bộ phận Một cửa tập trung có chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính; tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính; giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định pháp luật.
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận được thành lập trên cơ sở tách nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả từ Văn phòng phát triển kinh tế của tỉnh (EDO) và các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh để hợp nhất với bộ phận Kiểm soát thủ tục hành chính của Ban tiếp công dân - Nội chính trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh thành Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận cho biết, sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 15 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính của các Sở, ban ngành đưa vào tiếp nhận, xử lý tại trung tâm.

Cụ thể gồm 15 Sở, ngành và 1.283 thủ tục hành chính/tổng số 1.388 thủ tục hành chính cấp tỉnh; tương ứng với số lượng 92% thủ tục hành chính cấp tỉnh đã được đưa về tiếp nhận, trả kết quả tại trung tâm.
Kể từ ngày 12/6 đến 5/7/2019, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận đã tiếp nhận, xử lý và trả kết quả cho hơn 1.430 hồ sơ; trong đó xử lý và trả kết quả hơn 1.220 hồ sơ (tỷ lệ đúng hẹn đạt 100%), số còn lại trong thời hạn xử lý. Kết quả đó đã góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời giảm đáng kể thời gian, chi phí…
Ngoài việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp tại các quầy tiếp nhận, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận còn tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến do tổ chức, cá nhân nộp trên hệ thống phần mềm cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh. Đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính.

Đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sẽ mở rộng thêm, cho phép người sử dụng thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính, hoặc thanh toán qua dịch vụ bưu chính, ngân hàng… đến tài khoản của cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận lấy phương châm “Hiệu quả hoạt động là sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp” làm mục tiêu hành động, hướng đến phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục