Phải đảm bảo chi theo dự toán được giao

07:00' - 12/03/2021
BNEWS Những khoản chi năm 2021 có tính chất thời vụ hoặc chỉ phát sinh vào một số thời điểm, khoản chi có tính chất không thường xuyên khác, thì thanh toán theo tiến độ, khối lượng thực hiện.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính những khoản chi năm 2021 có tính chất thời vụ hoặc chỉ phát sinh vào một số thời điểm như đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa, khoản chi có tính chất không thường xuyên khác, thì thanh toán theo tiến độ, khối lượng thực hiện, trong dự toán được giao.

Theo Bộ Tài chính, đối với các đơn vị sử dụng ngân sách, căn cứ dự toán ngân sách năm được giao, đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện rút dự toán ngân sách để chi theo chế độ quy định và đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Ngoài ra, việc thực hiện phải đảm bảo tiến độ, khối lượng thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đảm bảo nguyên tắc, các khoản chi thanh toán cá nhân (lương, phụ cấp lương, trợ cấp xã hội,...) đảm bảo thanh toán chi trả từng tháng cho các đối tượng hưởng lương, trợ cấp từ ngân sách nhà nước.

Các bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc chi trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương theo quy định tại Thông tư số 136/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán triển khai thực hiện việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước; trích nộp các khoản đóng góp (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục