Phấn đấu đóng điện TBA 500 kV Chơn Thành trong tháng 9/2020

09:20' - 16/07/2020
BNEWS Dự án trạm biến áp (TBA) 500 kV Chơn Thành và đường dây đấu nối khi đi vào vận hành sẽ tăng cường cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải phát triển khu vực tỉnh Bình Phước, Bình Dương và lân cận.

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đang tập trung đôn đốc các nhà thầu để phấn đấu hoàn thành đóng điện dự án trạm biến áp (TBA) 500 kV Chơn Thành và đường dây đấu nối trong tháng 9/2020.
Dự án được đầu tư bằng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) có quy mô lắp đặt 1 máy biến áp 500/220/35 kV, công suất 900 MVA và 1 máy biến áp 220/110/22 kV, công suất 250 MVA; Điều chuyển thiết bị bù 500 kV của đường dây 500 kV Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông từ trạm 500 kV Cầu Bông đến lắp tại trạm 500 kV Chơn Thành.

Phần đường dây đấu nối sẽ xây dựng mới 2 tuyến đường dây mạch kép 500 kV, với tổng chiều dài tuyến khoảng 0,14 km đấu nối chuyển tiếp vào cả 2 mạch đường dây 500 kV Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông hiện hữu.

Bên cạnh đó, xây dựng mới 1 tuyến đường dây 220 kV 4 mạch và 2 mạch trên 1 hàng cột với tổng chiều dài khoảng 8,6 km để đấu nối chuyển tiếp vào cả 2 mạch của đường dây 220 kV Mỹ Phước-Bình Long hiện hữu.
Dự án trạm biến áp (TBA) 500 kV Chơn Thành và đường dây đấu nối khi đi vào vận hành sẽ tăng cường cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải phát triển khu vực tỉnh Bình Phước, Bình Dương và lân cận.

Bên cạnh đó, dự án tăng cường liên kết, nâng cao độ ổn định, độ tin cậy của hệ thống lưới điện truyền tải khu vực miền Đông Nam Bộ; đồng thời giảm tổn thất điện năng, giảm tải một số đường dây và máy biến áp  220 kV hiện có trong khu vực.
Dự án cũng phù hợp với Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016.
CPMB cho biết, đến thời điểm này, Nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị đã giao xong hàng. Phần TBA đã bàn giao mặt bằng. Vướng mắc tại dự án này là 15 vị trí thuộc 17 hộ dân, móng trụ chưa phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ; trong đó, có 7 vị trí thuộc 7 hộ dân có nhà cửa, tài sản, vật kiến trúc thuộc xã Minh Thành, Nha Bích không xác minh được mục đích, thời điểm xây dựng, công trình có tính chất tạm bợ chưa sử dụng. Hội đồng bồi thường tiếp tục phúc tra lại và thống nhất với các đơn vị liên quan hoàn thiện trình phê duyệt phương án.
Bên cạnh đó, có 8 vị trí; trong đó, có 4 vị trí thuộc 4 hộ dân đã tách sổ, sang nhượng. 4 vị trí thuộc 6 hộ dân có đất sai diện tích hành lang tuyến nên Hội đồng bồi thường chưa phê duyệt phương án bồi thường. 5 vị trí đã có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường nhưng hộ dân chưa đồng ý nhận tiền….

Nguyên nhân do các hộ dân kiến nghị đơn giá đền bù, hỗ trợ thấp nên không đồng ý nhận tiền. Hội đồng bồi thường, Trung tâm phát triển quỹ đất đang kiểm tra, xét lại hồ sơ của các hộ dân đã tách thửa, sai diện tích đất dưới hành lang tuyến để kiểm kê lại, xét trình thẩm định phương án.

Đối với hành lang tuyến, có 14 hộ dân đã tách sổ, sang nhượng và sai diện tích đo vẻ, giải thửa Hội đồng bồi thường, các phòng ban đang xác định lại hồ sơ để kiểm kê lại, hoàn thiện hồ sơ thẩm định; 13/17 hộ dân  có nhà cửa, công trình, vật kiến trúc, UBND các xã Minh Thành, Nha Bích không xác minh được mục đích, thời điểm xây dựng.

Hội đồng bồi thường tiếp tục phúc tra lại thống nhất các đơn vị liên quan hoàn thiện trình phê duyệt phương án bồi thường; 3 hộ dân chưa kê kiểm do 2 hộ chưa tìm ra chủ hộ, 1 hộ phát sinh do dịch chuyển vị trí 27.
CPMB cũng cho biết, phần TBA hiện đã san nền 98% khối lượng. Trong đó, nhà nghỉ ca, nhà trạm bơm, nhà bảo vệ, nhà đặt máy phát diezen đã hoàn thiện. Bên cạnh đó, nhà thầu đã hoàn thành đường trong trạm; Đang thi công hoàn thiện nhà điều khiển bảo vệ, nhà bayhousing, hàng rào trạm, tiếp địa, kè móng, hệ thống cấp thoát nước; Hoàn thành móng cột cổng phía 500 kV; 220 kV; 110 kV….  
Nhà thầu cũng đã lắp đặt 1 máy biến áp 220 kV; hoàn thành lắp đặt thiết bị nhất thứ ngăn lộ 500 kV, ngăn lộ 220 kV, ngăn lộ 110 kV; Đang thi công đấu nối cáp nhị thứ đạt 90%, hệ thống thông tin liên lạc và SCADA đạt 75%; Thí nghiệm hiệu chỉnh đạt 70% khối lượng. Từ đầu tháng 7 này, chuyên gia máy biến áp đã làm việc tại TBA Chơn Thành.
Về phần nhánh rẽ đường dây 500 kV, đã đào đúc xong toàn bộ 2 vị trí; nhánh rẽ đường dây 220 kV đã đào xong 13/29 vị trí; đúc xong 9/29 vị trí; dựng xong 3/29 vị trí…/.

>>>Tháng 10 sẽ hoàn thành 2 dự án truyền tải ở Lai Châu


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục