Phát hành trái phiếu doanh nghiệp 10 tháng đạt 326 nghìn tỷ đồng

18:58' - 19/11/2020
BNEWS Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp tháng 10/2020.
Cụ thể, theo số liệu phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tháng 10 được công bố thông tin qua HNX, có 20 doanh nghiệp đã phát hành thành công 90 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên tổng số 44 đợt đăng ký.
Giá trị phát hành thành công đạt 9,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 62,7% tổng giá trị đăng ký phát hành, giảm 1 nghìn tỷ đồng so với giá trị phát hành tháng 9.
Các doanh nghiệp có quy mô phát hành lớn nhất trong tháng 10 là các tổ chức tín dụng, chiếm 38,99% tổng giá trị phát hành thành công, với kỳ hạn phát hành bình quân là 6,08 năm.
Giá trị phát hành của công ty bất động sản chiếm 32,29% trên tổng giá trị phát hành với kỳ hạn phát hành bình quân là 4,61 năm; các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất chiếm 8,26% với kỳ hạn là 9,79 năm; các doanh nghiệp ngành xây dựng chiếm 3,16% với kỳ hạn là 5,33 năm; các doanh nghiệp dịch vụ chiếm 2,38% với kỳ hạn là 2,69 năm; các doanh nghiệp khác chiếm 14,92% với kỳ hạn là 3,81 năm.
Đặc biệt, trong tháng 10/2020, có 1 doanh nghiệp đã phát hành thành công 80 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, bằng với giá trị đăng ký phát hành, với kỳ hạn phát hành bình quân đạt 5 năm.
Lũy kế 10 tháng năm 2020, đã có 1.838 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trên tổng số 2.265 đợt đăng ký.
Giá trị phát hành thành công lũy kế 10 tháng năm 2020 đạt 326 nghìn tỷ đồng, chiếm 66,6% trên tổng giá trị đăng ký phát hành trong 10 tháng. Số doanh nghiệp phát hành thành công trong 10 tháng đầu năm 2020 là 223 doanh nghiệp./.

>>Huy động được 4.400 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục