Phạt vi phạm hành chính với cổ đông lớn của Tập đoàn Đầu tư Lê Gia

10:00' - 18/07/2021
BNEWS Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Mai Lệ Huyền, cổ đông lớn Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia (mã chứng khoán: KDM) .

Hình thức xử phạt chính bằng tiền trị giá 125 triệu đồng theo Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, bà Mai Lê Huyền phải thực các biện pháp khắc phục hậu quả là buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm,theo quy định tại điểm c Khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Đồng thời, buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành theo quy định tại điểm d Khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bà Mai Lệ Huyền đã có hành vi không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Cụ thể, ngày 15/1/2021, bà Mai Lệ Huyền đã mua 1.980.000 cổ phiếu KDM dẫn đến số lượng nắm giữ sau khi giao dịch 2.330.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 32.81% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của KDM nhưng không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Tập đoàn Đầu tư Lê Gia hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình, hạng mục công trình ân dụng, công nghiệp, giao thông thuỷ lợi; xây dựng đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 35 Kv trở xuống; phá dỡ, san lấp và chuẩn bị mặt bằng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục