Phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ ngày 5/8 huy động hơn 5.750 tỷ đồng

16:09' - 05/08/2020
BNEWS Kho bạc Nhà nước đã huy động được 151.463 tỷ đồng thông qua hình thức đấu thầu trái phiếu Chính phủ kể từ đầu năm 2020

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 5/8, HNX tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 20 năm. 


Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 5.755 tỷ đồng, lãi suất giảm tại kỳ hạn 5 năm, tăng tại kỳ hạn 10 năm.
Cụ thể, trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 805 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,72%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/7/2020).
Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 3.000 tỷ đồng, huy động được 3.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,82%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/7/2020).
Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, huy động được 1.450 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,01%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/7/2020).
Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,34%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/7/2020).
Theo HNX, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 151.463 tỷ đồng thông qua hình thức đấu thầu trái phiếu Chính phủ kể từ đầu năm 2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục