Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Thể chế là khâu đột phá quan trọng của ngành công thương

13:19' - 29/09/2020
BNEWS Để phong trào thi đua yêu nước ngành công thương trong giai đoạn tới đạt hiệu quả cao, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đề nghị ngành công thương cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Sáng 29/9, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành công thương lần thứ III giai đoạn 2020 - 2025. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đến dự và phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đánh giá cao thành tích của ngành công thương 5 năm qua đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế.
Nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương đã được ký kết, đặc biệt là Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA) Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP) đã mở ra những cơ hội lớn về thương mại và đầu tư, thúc đẩy tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế.
Không chỉ vậy, tăng trưởng công nghiệp duy trì với tốc độ cao, bình quân trên 8%/năm là thước đo của việc hoàn thành các mục tiêu chiến lược về phát triển kinh tế đất nước và thực hiện quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; ngành năng lượng bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng cho nền kinh tế với chất lượng tốt hơn trước.
Đặc biệt, Bộ Công Thương cùng các chính sách lớn của Đảng và biện pháp điều hành của Chính phủ, đã thiết lập và mở rộng thị trường xuất nhập khẩu và tăng cường quan hệ với các đối tác thương mại theo phương châm đa dạng hóa đa phương hóa.
Trong bối cảnh thương mại toàn cầu sụt giảm, xu hướng bảo hộ mậu dịch ngày càng tăng nhưng xuất khẩu 8 tháng năm 2020 của Việt Nam cho thấy sự nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương trong thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu.
Hơn nữa, những thành tựu đạt được của ngoại thương thể hiện rõ ở mức tăng trưởng ấn tượng của tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, cán cân thương mại đã nghiêng về xuất siêu, cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu phát triển theo chiều hướng tích cực... Nhiều chỉ tiêu trong Chiến lược Phát triển xuất nhập khẩu bền vững giai đoạn 2011-2020 đã về đích trước kế hoạch.
Ngoài ra, thị trường trong nước cũng được Bộ Công Thương tập trung thúc đẩy khiến hàng hóa ngày càng phong phú, chất lượng hàng hóa và phương thức phục vụ ngày càng được cải thiện. Thương mại trong nước liên tục phát triển với tốc độ tăng cao bình quân 9,1%/năm; đặc biệt thương mại điện tử phát triển rất nhanh với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 27 %/năm.
Đáng lưu ý, trong giai đoạn 2016-2020, Bộ Công Thương đã đi đầu cả nước về cải thiện đầu tư kinh doanh qua việc tiến hành rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa với 380 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa 880/1216 điều kiện kinh doanh, đạt 72,37%.
Bên cạnh đó, cắt giảm 1051/1891 các sản phẩm, hàng hóa là đối tượng kiểm tra chuyên ngành của Bộ Công Thương, đạt 56%; đã tích hợp, kết nối 130 dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 với Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, đất nước đang bước vào một giai đoạn lịch sử đầy khó khăn, thử thách nhưng cũng nhiều thời cơ và thuận lợi mới.
Chính vì vậy, ngành công thương cần nhận diện sâu sắc, đánh giá đầy đủ về tình hình, cũng như có chiến lược và sách lược phù hợp quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đảng, Quốc hội đã đề ra.
Để phong trào thi đua yêu nước ngành công thương trong giai đoạn tới đạt hiệu quả cao, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đề nghị ngành công thương cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm.
Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, ngành công thương cần xác định thể chế là khâu đột phá quan trọng; trong đó, lưu ý tới hoàn thiện hệ thống thể chế xử lý, ứng phó với các vấn đề về chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và cạnh tranh, phòng vệ thương mại; tác động của những tiến bộ khoa học công nghệ, đặc biệt là ảnh hưởng từ dịch COVID-19 với cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu và sự phân bố lại các trung tâm sản xuất cũng như chuyển luồng thương mại toàn cầu.

Mặt khác, ngành tập trung tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, hiện đại, hội nhập và phát triển bền vững, nhất là các vấn đề về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nền kinh tế nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của ngành.
Nàng công thương tập trung thực hiện đồng bộ và triển khai hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực, các cam kết trong WTO và Cộng đồng Kinh tế ASEAN; tận dụng các cơ hội của việc tham gia các FTA quan trọng đã ký kết như EVFTA, CPTPP để góp phần củng cố và bảo đảm an ninh kinh tế, nâng cao vị thế quốc gia trước các xu hướng bảo hộ.
Bên cạnh đó, ngành cần đẩy mạnh việc đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, cơ cấu lại các ngành hàng xuất khẩu hiệu quả hơn nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa.
Riêng với thị trường nội địa, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng cần đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống hạ tầng thương mại và phát triển thương mại điện tử để khai thác có hiệu quả hơn sự phát triển mạnh mẽ của xu hướng số hóa nền kinh tế từ thành quả của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Hơn nữa đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận xuất xứ... bảo đảm môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh trực tiếp góp phần vào nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý, ngành công thương thực hiện quyết liệt có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Không những thế, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lấy kết quả thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua; tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Báo cáo tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, thời gian qua Bộ Công Thương đã nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo thực hiện và triển khai trong toàn ngành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng, đồng thời ban hành các Chỉ thị, Thông tư đảm bảo phong trào thi đua được triển khai hiệu quả tại hầu hết các đơn vị, nhiều trường hợp điển hình tiên tiến được phát hiện, bồi dưỡng và đề nghị cấp trên khen thưởng dưới nhiều hình thức.         
Qua đó, thi đua khen thưởng đã và đang trở thành động lực phát triển là biện pháp quan trọng để xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong quá trình hội nhập và phát triển của đất nước.
Trong 5 năm qua, việc tổ chức phong trào thi đua đã khắc phục tính hình thức và đi vào hiệu quả thiết thực có tính thực tiễn, gắn với hiệu quả kinh tế và chất lượng sản phẩm, thương hiệu của doanh nghiệp, gắn với quyền lợi thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cũng chỉ ra những mặt tồn tại, khó khăn bởi phòng trào chưa đồng đều, còn mang tính hình thức.
Hơn nữa, việc chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua yêu nước ở một số cấp còn chưa đi vào thực chất, hiệu quả chưa cao; phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật chưa mang lại hiệu quả và chất lượng như mong muốn.

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu lớn của được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao cho ngành công thương trong giai đoạn 2020-2025, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, Bộ Công Thương sẽ phát động phong trào thi đua trong toàn ngành thực hiện các Nghị quyết của Đảng, đưa Nghị quyết của Đảng trở thành thực tế cuộc sống trong từng đơn vị.
Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về vai trò vị trí của thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.
Không những thế, thi đua khen thưởng phải tiếp tục phát huy sức mạnh, góp phần hoàn thành xuất sắc chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp, thương mại, tích cực tham gia vào ổn định kinh tế vĩ mô.
Ngoài ra, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh tổng hợp, động viên, cổ vũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tích cực lao động sản xuất. Thông qua các phong trào thi đua, phát huy được nội lực của mỗi người, mỗi đơn vị trong toàn ngành góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.


Đặc biệt, ngành đẩy mạnh phong trào thi đua trong việc gắn kết giữa hội nhập kinh tế quốc tế với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế và đặt trong chiến lược tổng thể về phát triển kinh tế xã hội của đất nước, phù hợp với chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Với những thành tích đã đạt được, tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành công thương lần thứ III, Bộ Công Thương đã vinh dự nhận Cờ Thi đua của Chính phủ. 5 cá nhân; trong đó trưởng đoàn và phó đoàn đàm phán Hiệp định CPTPP vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Bộ Công Thương cũng trao Cờ thi đua của Bộ Công Thương cho 22 đơn vị thuộc Bộ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục