Vẻ đẹp hiện đại và thanh bình của Thành phố Đà Nẵng

Vẻ đẹp hiện đại và thanh bình của Thành phố Đà Nẵng

Tin - ảnh

Vẻ đẹp hiện đại và thanh bình của Thành phố Đà Nẵng

10:10' - 16/04/2022

Đà Nẵng là một trong 15 đô thị loại 1, đồng thời là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, có tốc độ phát triển cao trên tất cả các mặt về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đây cũng là một trong 20 thành phố xanh trên thế giới có hàm lượng cacbon trong khí thải ra môi trường thấp nhất và được bình chọn là “Thành phố đáng sống nhất” tại Việt Nam.

Tin - Ảnh