Năng lượng tái tạo của Việt Nam phát triển nhanh nhất Đông Nam Á

Năng lượng tái tạo của Việt Nam phát triển nhanh nhất Đông Nam Á

Tin - ảnh

Năng lượng tái tạo của Việt Nam phát triển nhanh nhất Đông Nam Á

08:55' - 17/03/2021

Năng lượng tái tạo dự kiến sẽ trở thành nguồn điện lớn nhất thế giới vào năm 2025. Năng lượng tái tạo của Việt Nam đã phát triển ấn tượng, chưa có nước nào trong khu vực Đông Nam Á làm được, đến nay sản lượng đã đạt trên 17.000MW. Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị đã định hướng Chiến lược Phát triển Năng lượng Quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần tạo ra những bước đột phá cho ngành Năng lượng Quốc gia của Việt Nam.

Tin - Ảnh