Người dân Đà Nẵng trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội

Người dân Đà Nẵng trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội

Tin - ảnh

Người dân Đà Nẵng trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội

16:07' - 28/07/2020

Ngày 28/7/2020 là ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại thành phố Đà Nẵng, người dân trên địa bàn 6 quận và 3 bệnh viện bị phong tỏa đã thực hiện nghiêm túc để phòng, chống dịch COVID-19. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng vừa quyết định kể từ 13 giờ ngày 28/7, huyện Hòa Vang của thành phố Đà Nẵng cũng sẽ thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg.

Tin - Ảnh