Việt Nam bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19

Việt Nam bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19

Tin - ảnh

Việt Nam bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19

09:07' - 08/03/2021

Sáng 8/3/2021, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh bắt đầu tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca đợt đầu tiên cho các cán bộ y tế, những người trực tiếp tham gia công tác tiếp nhận, chăm sóc, điều trị bệnh nhân hoặc có tiếp xúc với các nguồn nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Trong đó, tại điểm tiêm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho khoảng 100 người.

Tin - Ảnh