Di tích lịch sử -văn hoá Lăng đá Bầu

Di tích lịch sử -văn hoá Lăng đá Bầu

Tin - ảnh

Di tích lịch sử -văn hoá Lăng đá Bầu

09:40' - 01/04/2022

Lăng đá Bầu nằm ở thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa. Nơi đây lưu giữ thi hài Quận công Ngô Đình Hoành, một vị quan võ dưới Triều Lê (Lê Thần Tông - Lê Duy Kỳ). Đến nay, lăng đá Bầu vẫn được giữ gìn khá nguyên vẹn với kiến trúc, vật liệu nguyên bản đặc trưng, có giá trị văn hoá-lịch sử.

Tin - Ảnh