1. >

PME sắp trả cổ tức 10% bằng tiền

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty Cổ phần Pymepharco (PME) vừa thông qua mức cổ tức năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông là 30% bằng tiền.

PME sắp trả cổ tức 10% bằng tiền

Trước đó, tại ĐHĐCĐ 2017, các cổ đông thông qua mức cổ tức tối thiểu 20% bằng tiền.

Dự kiến đợt 1, công ty sẽ tạm ứng 10% vào ngày chốt quyền 20/3, tương ứng ngày GDKHQ là 19/3. Ngày chi trả 30/3.

Trước đó, trong các năm 2015 và 2016, PME đã chi trả cổ tức lần lượt là 25% và 30% cho cổ đông.

Dự kiến, công ty sẽ họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 vào ngày 26/4. Ngày chốt quyền là 30/3.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Tại trụ sở của Space X tại California, phi hành đoàn của NASA là 4 phi hành gia nằm trong đội ngũ phi hành đoàn gồm 9 người đã được giới thiệu trước giới truyền thông.

ncif