PV GAS dẫn đầu phong trào sáng kiến, sáng tạo trong ngành dầu khí

11:47' - 17/09/2021
BNEWS Với 115 giải pháp của các đơn vị thành viên được công nhận năm 2020 đã đem về cho PV GAS tổng giá trị làm lợi hơn 1.025 tỷ đồng; trong đó có 28 sáng kiến tiêu biểu được công nhận ở cấp Tổng công ty.

Năm 2021, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tiếp tục là đơn vị đi đầu trong hoạt động sáng kiến, sáng chế của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Theo đó, PV GAS đã được PVN công nhận 5 sáng kiến cấp Tập đoàn; trong đó, có 4/5 sáng kiến đạt loại A với mức thưởng 50 triệu đồng/sáng kiến.

Theo PV GAS, phong trào thi đua lao động sáng tạo chính là đòn bẩy để doanh nghiệp này thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Những sáng kiến, sáng tạo được ứng dụng không những đem lại giá trị làm lợi, tiết kiệm chi phí lớn mà còn góp phần vào nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến môi trường làm việc, làm gia tăng tuổi thọ thiết bị, máy móc, bảo đảm an toàn cho mọi mặt hoạt động của PV GAS. Phong trào này còn giúp PV GAS làm chủ công nghệ, thiết bị, nâng cao kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm để trưởng thành hơn.
Hàng năm, PV GAS tổ chức bình xét sáng kiến dựa trên bộ tiêu chí được quy định cụ thể trong Quy chế Khoa học và Công nghệ của Tổng công ty bao gồm những tiêu chí về tính mới, quy mô, mức độ ứng dụng rộng rãi, giá trị làm lợi, mức độ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh... Trên cơ sở đó, PV GAS phân loại và khen thưởng theo mức độ hiệu quả của sáng kiến.  
Từ năm 2018, PV GAS đã xây dựng và đưa vào áp dụng phần đăng ký ý tưởng sáng kiến và nâng cấp thành mềm quản lý hoạt động sáng kiến để đưa vào vận hành trong năm 2020. Đây cũng chính là nội dung sáng kiến mức 1, cho thấy có sự cải thiện lớn trong các bước triển khai hoạt động sáng kiến, đem đến những thay đổi tích cực trong toàn Tổng công ty.
Cùng đó, số lượng và chất lượng sáng kiến trong phong trào của PV GAS cũng được nâng cao, thể hiện ở giá trị làm lợi tăng lên đáng kể qua mỗi năm. Điển hình, năm 2020 PV GAS có 115 sáng kiến cấp đơn vị, hơn hẳn năm 2018 và 2019 lần lượt là 45 và 40 sáng kiến.

Trong tình hình ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 kéo dài qua 2 năm 2020 và 2021, phong trào phát huy sáng kiến vẫn được duy trì và ngày càng sâu rộng. Việc áp dụng sáng kiến, nhất là sáng kiến trong đảm bảo an toàn cho người lao động, tài sản của Tổng công ty, duy trì liên tục chuỗi công trình khí từ quản lý, sản xuất đến kinh doanh đã góp phần vào hiệu quả hoạt động của PV GAS trong tình hình bình thường mới.
Với 115 giải pháp của các đơn vị trực thuộc và thành viên được công nhận năm 2020 là sáng kiến cấp đơn vị đã đem về cho PV GAS tổng giá trị làm lợi hơn 1.025 tỷ đồng; trong đó có 28 sáng kiến tiêu biểu nhất đã được bình xét và công nhận là sáng kiến cấp Tổng công ty. Toàn bộ sáng kiến được công nhận cấp đơn vị đều được khen thưởng theo nhiều hình thức khác nhau.
Tiêu biểu trong phong trào phát huy sáng kiến, sáng tạo là các đơn vị: Cơ quan Điều hành, Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam bộ, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu, Công ty Dịch vụ Khí, Công ty Khí Cà Mau...
Cũng từ phong trào từ cơ sở này, năm 2021, PV GAS tiếp tục là đơn vị đi đầu trong hoạt động sáng kiến, sáng chế của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Từ nền móng này, thời gian tới, PV GAS tiếp tục củng cố vị trí của một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào sáng kiến, sáng tạo của ngành dầu khí; đề cao vai trò người làm chủ - đơn vị tiên phong ngành công nghiệp khí Việt Nam./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục