PV GAS hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu tài chính

16:49' - 07/07/2021
BNEWS PV GAS đã giảm thiểu mức độ ảnh hưởng từ các yếu tố bất lợi, các chỉ tiêu tài chính trong 6 tháng đầu năm đều hoàn thành kế hoạch và vượt từ 6-35% kế hoạch, tăng 3-12% so với cùng kỳ năm trước.

Không chỉ chủ động đối phó với những khó khăn mà trong 2 quý đầu năm 2021, Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) còn tận dụng cơ hội từ giá dầu tăng để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính, tăng 3-12% so với cùng kỳ năm trước.

Những tháng đầu năm 2021, PV GAS triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, tác động xấu đến nền kinh tế. Giá dầu, giá CP của LPG (giá gas) biến động mạnh và tăng so với giá kế hoạch. 

Hàng loạt khó khăn PV GAS phải đối diện như nhu cầu cũng như mức huy động khí của khách hàng thiếu ổn định, ở mức thấp so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước. Đặc biệt huy động khí cho sản xuất điện trong nửa đầu năm 2021 rất thấp, chỉ đạt khoảng 79% kế hoạch. Một số sự cố từ thượng nguồn phát sinh gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, lường trước được khó khan và tận dụng cơ hội từ giá dầu tăng, PV GAS đã thực hiện điều độ, huy động khí, vận hành tối ưu; tăng cường hoạt động phát triển thị trường. PV GAS đẩy mạnh kinh doanh LPG bù đắp doanh thu thiếu hụt từ huy động khí; tăng cường quản trị, tiết giảm chi phí...

Nhờ đó, PV GAS đã kiểm soát và bám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng từ các yếu tố bất lợi, ghi nhận kết quả khả quan. Các chỉ tiêu tài chính đều hoàn thành kế hoạch và vượt từ 6-35% kế hoạch, tăng 3-12% so với cùng kỳ năm trước. 

Cụ thể, tổng doanh thu ước đạt 37.487,3 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2020; lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 5.401,1 tỷ đồng 4.302,4 tỷ đồng, đều bằng 120% kế hoạch đề ra. Nộp ngân sách của PV GAS cũng tăng 35% so với kế hoạch, đạt 2.391,2 tỷ đồng.  

Trong những tháng cuối năm, PV GAS nhận định, giá dầu và giá CP của LPG tiếp tục biến động mạnh và dự kiến cao hơn giá kế hoạch. Bước vào mùa mưa, nhu cầu tiêu thụ khí của khách hàng điện thiếu ổn định. Các bên cung cấp, tiêu thụ khí đều thực hiện nhiều công việc bảo dưỡng sửa chữa dừng khí; một số lô, mỏ giảm hoặc dừng cấp khí để thực hiện bảo dưỡng sửa chữa. Nhiều dự án lớn, phức tạp về phát triển hạ tầng khí được triển khai với tiến độ sát nút như dự án LNG, kho LPG, đường ống Lô B…

Do đó, PV GAS định hướng tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống, kiểm soát dịch phù hợp, hiệu quả, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra liên tục. Hệ thống công trình khí duy trì hoạt động ổn định, an toàn; thực hiện ấn định, điều độ linh hoạt, hiệu quả sẵn sàng cấp khí ở lưu lượng cao khi được huy động. 

Mặt khác, PV GAS tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn cho công trình khí, đặc biệt trong giai đoạn bảo dưỡng sửa chữa, dừng khí; đông thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các bên từ thượng nguồn đến hạ nguồn trong vận hành, điều độ, đấu nối, bảo dưỡng sửa chữa nhằm tiêu thụ khí tối đa, rút ngắn thời gian dừng cấp,nhận khí của mỗi bên. 

Tiến độ thực hiện cũng như đảm bảo vốn cho các dự án quan trọng tiếp tục được PV GAS kiểm soát; đồng thời nâng cao quản trị, rà soát, từng bước số hóa, đơn giản hóa hệ thống quản lý; thực hiện các giải pháp tăng cường tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục