PVEP khai thác dầu khí vượt 22% kế hoạch nhờ thực hiện các giải pháp đồng bộ

16:50' - 30/04/2023
BNEWS Nhờ triển khai các giải pháp đồng bộ, Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí(PVEP) đã vượt 22% kế hoạch khai thác dầu khí trong tháng 4.

Đại diện PVEP cho biết, sản lượng khai thác dầu khí cao hơn kế hoạch chủ yếu nhờ đa số các mỏ trong nước khai thác ổn định và mỏ Sư Tử Trắng Lô 15-1 không thực hiện giảm sản lượng khai thác để bảo trì GRC từ 1-11/4/2023 do đã thực hiện trong tháng 3/2023.

Bên cạnh đó, PVEP đã thành công chiến dịch bắn vỉa sớm cho Lô 16-1, Lô 15-2/01; hoàn thành bắn vỉa BOC-9, BRB-8L đưa vào khai thác từ 12/4/2023 giúp gia tăng sản lượng.

Đồng thời, PVEP cũng triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu khai thác cho các giếng, giúp lưu lượng cao hơn đối với giếng HSD-6PR, CNV-2PST. Ngoài ra, nhu cầu tiêu thụ khí cao ở 2 Lô trọng điểm PM3 CAA & Lô 15-1 giúp thu được nhiều condensate.

Theo đó, các mỏ hoàn thành vượt mức kế hoạch được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giao trong tháng Tư gồm: cụm mỏ Sư Tử, Lô PM3 CAA & 46CN, Tê Giác Trắng, Đại Hùng, mỏ BRS.

 

Theo Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), nhờ chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ để vượt qua những biến động của thị trường, sản lượng khai thác trong tháng 4 của Tổng công ty đạt 0,31 triệu tấn quy dầu (toàn đề án đạt 0,62 triệu tấn quy dầu), vượt 22% kế hoạch.

Cụ thể, khai thác dầu và khí ngưng tụ condensate đạt 0,21 triệu tấn (toàn đề án là 0,41 triệu tấn), vượt 22% kế hoạch. Sản lượng khí xuất đạt 103 triệu m3 (toàn đề án đạt 209 triệu m3), vượt 23% kế hoạch.

Cũng trong tháng Tư, PVEP và Người điều hành tiếp tục phát triển mỏ Đại Hùng Pha 3, mỏ Sư Tử Trắng Pha 2B cùng một số lô mỏ quan trọng khác.

Với việc hoàn thành các chỉ tiêu sản lượng khai thác ở mức cao, tổng doanh thu tháng Tư phần PVEP đạt 3.391 tỷ đồng (toàn Dự án đạt 6.812 tỷ đồng), vượt 51% kế hoạch tháng; lũy kế 4 tháng đạt 12.417 tỷ đồng (toàn Dự án là 25.188 tỷ đồng), vượt 29% kế hoạch 4 tháng.

Nộp ngân sách nhà nước tháng 4 đạt 1.383 tỷ đồng; trong đó nộp Thuế phần PVEP đạt 1.066 tỷ đồng (toàn Dự án đạt 2.684 tỷ đồng), vượt 74% kế hoạch tháng. Lãi nước chủ nhà tháng Tư đạt 317 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đạt 5.904 tỷ đồng.

Trong tháng 5, PVEP đặt mục tiêu duy trì vận hành thiết bị khai thác ổn định với hiệu suất 98%. PVEP cũng quyết liệt triển khai các giải pháp quản trị, kỹ thuật trong điều kiện cho phép để đạt mục tiêu tổng sản lượng khai thác là 0,32 triệu tấn quy dầu (toàn đề án là 0,64 triệu tấn quy dầu). Dự kiến, tổng doanh thu tháng 5 phần PVEP sẽ đạt 3.520 tỷ đồng (toàn dự án đạt 7.402 tỷ đồng)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục