PVEP nộp ngân sách Nhà nước vượt xa kế hoạch cả năm

16:45' - 08/10/2018
BNEWS Với giá dầu thực tế cao hơn giá dầu kế hoạch, các chỉ tiêu tài chính của PVEP, trong đó có chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước trong 9 tháng qua đã vượt kế hoạch được giao năm 2018.
Khai thác dầu khí tại mỏ Sư Tử Trắng. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), tổng doanh thu của đơn vị ước tính đạt 28.351 tỷ đồng, tăng gần 50% so với kế hoạch 9 tháng và vượt 10% so với kế hoạch cả năm 2018. Nộp ngân sách Nhà nước 7.948 tỷ đồng, vượt 24% so với kế hoạch năm 2018.
Trong bối cảnh giá dầu tiếp tục diễn biến thuận lợi, PVEP đẩy nhanh việc triển khai phương án tái cơ cấu, tối ưu bộ máy quản lý điều hành, thực hiện các giải pháp, đề xuất tháo gỡ vướng mắc trong quản lý đầu tư cũng như cơ chế tài chính.

Nhờ vậy, sản lượng khai thác dầu, khí các mỏ hầu hết vượt chỉ tiêu được giao; trong đó sản lượng khai thác 9 tháng qua đạt 3,18 triệu tấn quy dầu, vượt 10% kế hoạch 9 tháng (khai thác dầu đạt 2,38 triệu tấn, khai thác khí đạt 802 triệu m3).
Đáng chú ý, PVEP đã đưa mỏ Bunga Pakma lô PM3 CAA vào khai thác ngày 12/5/2018 và tiếp tục thực hiện các hạng mục phát triển với mục tiêu đưa mỏ Cá Tầm lô 09-3/12 vào khai thác trong tháng 1/2019.

Như vậy, đến thời điểm này PVEP đang triển khai 43 dự án dầu khí (trong đó có 36 dự án trong nước và 7 dự án nước ngoài) và 2 dự án điều tra cơ bản.
Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, PVEP tiếp tục tập trung quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án, duy trì khai thác đảm bảo hoàn thành mục tiêu sản lượng được giao; đồng thời triển khai các giải pháp nhằm tối ưu hiệu quả khai thác từ các mỏ, hoàn thành khoan và đưa các giếng phát triển vào khai thác đúng tiến độ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục