PVN góp phần quan trọng cân đối ngân sách Nhà nước

15:15' - 29/05/2019
BNEWS Trong những năm qua, các khoản thu từ dầu khí đã đóng góp không nhỏ vào thu ngân sách Nhà nước.
Người lao động PVDrilling làm việc trên giàn khoan. Ảnh: PVN

Theo báo cáo Quyết toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2017 vừa được Chính phủ trình tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, quyết toán thu NSNN năm 2017 đạt 1.293.627 tỷ đồng, tăng 6,7% so với dự toán, chủ yếu do tăng thu từ tiền sử dụng đất, thuế xuất nhập khẩu và thu từ dầu thô.
Cũng báo cáo của Chính phủ, thu từ dầu thô đạt 49.583 tỷ đồng, tăng 29,5% so với dự toán. Đồng thời, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)  đã nộp vào ngân sách 3.561 tỷ đồng khoản kết dư chi phí phát sinh năm 2017 của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, nhờ đó thu NSNN từ dầu thô tăng 29,5% so với dự toán.
Tại Báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của PVN cũng chỉ rõ, sản lượng khai thác dầu thô trong nước vượt 675 nghìn tấn so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước đạt 7,08%.
Tổng doanh thu toàn PVN năm 2018 đạt 626,8 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm và tăng 26% so với năm 2017.

Đặc biệt, nộp NSNN toàn PVN năm 2018 đạt 121.300 tỷ đồng, vượt 64,3% kế hoạch năm và tăng 24% so với năm 2017, đã góp phần quan trọng vào cân đối ngân sách Trung ương năm 2018.
Nhận định về những đóng góp của ngành Dầu khí đối với phát triển kinh tế xã hội, ông Bùi Sỹ Lợi - Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, bên cạnh những đóng góp chung cho NSNN, Dầu khí đang đặt nền móng phát triển kinh tế vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ.
“Có những lúc chúng ta báo cáo trước Quốc hội là không hoàn thành thu ngân sách và không bảo đảm được tốc độ tăng trưởng, nhưng sau 1 tháng, khi chúng ta có những quyết sách về dầu khí thì chúng ta hoàn thành được những nhiệm vụ đó”, ông Lợi cho biết.
Đặc biệt, ngành Dầu khí còn góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, góp phần bảo vệ chủ quyền đất nước.
Ngành Dầu khí cũng góp phần quan trọng giải quyết các vấn đề xã hội của đất nước, trước hết là bảo đảm việc làm cho người lao động. Hơn nữa, chất lượng nguồn nhân lực lại được nâng cao bởi đây là ngành đòi hỏi trình độ kỹ thuật rất cao.
Đồng quan điểm này, ông Nguyễn Đức Kiên - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, cần phải có một cách nhìn nhận khác về dầu khí.
Theo ông Kiên, trong bối cảnh hiện nay, các cơ quan quản lý Nhà nước cần có cách nhìn khác về tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, về ứng dụng khoa học công nghệ, về phương thức đi tắt đón đầu tổ chức sản xuất của ngành Dầu khí trong tương lai.
Theo đó, cần nhìn nhận các yếu tố liên quan đến môi trường hoạt động của ngành Dầu khí đã có nhiều thay đổi. Về môi trường kinh doanh quốc tế là biến động giá dầu, yêu cầu kỹ thuật sản xuất cũng như bảo vệ môi trường...
Còn về thị trường nội địa cũng có những tác động hạn chế đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành Dầu khí, bao gồm cả trách nhiệm của Nhà nước trong việc tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh công khai minh bạch, có thể dự báo được.
Vì vậy,  trách nhiệm của Chính phủ với tư cách chủ sở hữu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cũng cần có sự thay đổi để các doanh nghiệp dầu khí hoạt động hiệu quả, ông Kiên đề xuất.
Mặc dù thị trường dầu khí thế giới 3 tháng đầu năm 2019 có nhiều biến động nhưng hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của PVN đều hoàn thành vượt mức từ 2-8% kế hoạch.
Trong đó, tổng doanh thu của toàn PVN đạt 162,7 nghìn tỷ đồng, vượt 6,3% kế hoạch quý I và bằng 26,6% kế hoạch năm; nộp NSNN toàn PVN đạt 23,5 nghìn tỷ đồng, vượt 9,2% so với kế hoạch quý I và bằng 27,0% kế hoạch năm.
Theo số liệu vừa được Bộ Tài chính công bố, 4 tháng đầu năm 2019, thu cân đối NSNN tháng 4 ước đạt 133,9 nghìn tỷ đồng; trong đó, thu nội địa ước đạt 111,6 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, thu từ dầu thô tháng 4 ước đạt 4,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế 4 tháng ước đạt 18,29 nghìn tỷ đồng, bằng 41% dự toán năm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục