Quảng Nam yêu cầu các nhà máy thủy điện hạ dần mực nước hồ chứa

20:34' - 14/10/2020
BNEWS Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có Công điện yêu cầu 2 Nhà máy thủy điện A Vương và Sông Bung 4 đang hoạt động trên địa bàn tỉnh vận hành hạ dần mực nước hồ chứa.

Để giảm thiểu thiệt hại cho người dân vừa trải qua đợt mưa lũ kéo dài, nay lại chuẩn bị đón đợt áp thấp nhiệt đới đang di chuyển vào Biển Đông, ngày 14/10, căn cứ vào Bản tin dự báo lũ về hồ chứa thủy điện Sông Bung 4, bản tin dự báo lũ về hồ chứa thủy điện A Vương và mực nước tại các trạm thủy văn Ái Nghĩa, trạm thủy văn Hội Khánh lúc 7 giờ ngày 14/10,  Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có Công điện yêu cầu 2 Nhà máy thủy điện A Vương và Sông Bung 4 đang hoạt động trên địa bàn tỉnh vận hành hạ dần mực nước hồ chứa thủy điện của 2 nhà máy về mực nước cao nhất trước lũ.

Cụ thể, đối với hồ chứa thủy điện Sông Bung 4, mực nước lúc 7 giờ ngày 14/10 là 222,5 m; lưu lượng về hồ thủy điện Sông Bung 4 lúc 7 giờ là 285m3/giây; mực nước tại trạm thủy văn Hội Khánh lúc 7 giờ là 11,77 m, mực nước tại trạm thủy văn Ái Nghĩa lúc 7 giờ là 7,08 m, mực nước cao nhất trước lũ của hồ Sông Bung 4 thời kỳ này là 217,5 m.

Do vậy, yêu cầu thủy điện Sông Bung 4 vận hành với lưu lượng xả với lưu lượng bằng về hồ cộng thêm (450 + 500) m3/giây, nhằm hạ mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ trước 15 giờ ngày 16/10. Thời điểm thủy điện Sông Bung 4 bắt đầu vận hành bắt đầu từ 15 giờ ngày 14/10.

Việc vận hành phải đảm bảo không gây dòng chảy đột biến, bất thường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa. Trong quá trình vận hành, nếu mực nước ở các trạm thủy văn Hội Khánh lớn hơn cao trình +15,5 m, hoặc mực nước tại trạm thủy văn Ái Nghĩa lớn hơn cao trình +8,0 m, hoặc lưu lượng đến hồ đạt mức từ 550 m3/giây đến 700 m3/giây thì thực hiện duy trì mực nước hồ.
Đối với hồ chứa thủy điện A Vương, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện A Vương thực hiện vận hành hạ dần mực nước hồ chứa thủy điện A Vương về mực nước cao nhất trước lũ, với các nội dung: Mực nước hồ thủy điện A Vương lúc 7 giờ là 380 m; lưu lượng về hồ  A Vương lúc 7 giờ 284,65 m3/giây; mực nước tại trạm thủy văn Hội Khánh, Ái Nghĩa lúc 7 giờ là 11,77 m và  7,08 m, mực nước cao nhất trước lũ của hồ A Vương thời kỳ này là 376 m.
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện A vương vận hành xả với lưu lượng bằng lưu lượng về hồ cộng thêm 200 m3/giây, nhằm hạ mực nước hồ về mức cao nhất trước lũ trước 15 giờ ngày 16/10. Thời điểm để nhà máy bắt đầu vận hành là 15 giờ ngày 14/10. Việc vận hành phải đảm bảo không được gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa.
Trong quá trình vận hành, nếu mực nước tại 2 trạm thủy văn Hội Khánh và Ái Nghĩa lớn hơn cao trình +15,5 m và +8,0m hoặc lưu lượng đến hồ đạt từ mức 450 m3/giây đến 600 m3/giây thì thực hiện vận hành duy trì mực nước hồ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục