Quảng Ngãi tăng cường kiểm soát việc tuân thủ pháp luật về khai thác thủy sản

14:53' - 22/03/2019
BNEWS Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong năm 2019; định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.
Kiểm soát chặt việc tuân thủ pháp luật trong khai thác thủy sản. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng đã chỉ đạo các sở ngành liên quan và các huyện: Lý Sơn, Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 45/CT - TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); Chỉ thị số 03/CT - UBND ngày 27/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách để ngăn chặn tàu cá và ngư dân Quảng Ngãi xâm phạm vùng biển các nước khai thác hải sản.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong năm 2019; định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.
Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi tăng cường đầu tư trang bị cơ sở vật chất cho Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá làm việc tại Cảng cá Tịnh Kỳ và Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa để tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tại cảng cá thường trực 24/24.
Đồng thời, tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ pháp luật của người, phương tiện trong hoạt động thủy sản và các hoạt động khác trên vùng biển; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Thủy sản năm 2017 và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, tiếp tục triển khai thực hiện quản lý tàu thuyền và các biện pháp bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Hiện nay tại Quảng Ngãi, việc kiểm tra, kiểm soát tàu ra vào cảng và giám sát sản lượng thủy sản chưa đảm bảo các yêu cầu đặt ra.
Toàn tỉnh chỉ có 2 cảng cá là Tịnh Kỳ và Sa Huỳnh, 03 cảng neo trú tàu thuyền là Lý Sơn, Tịnh Hòa và Mỹ Á do Ban quản lý các cảng cá quản lý; 1 cảng cá (cảng cá Trà Bồng) do doanh nghiệp quản lý và trên 30 bến cá do tư nhân quản lý.
Trong khi đó, hiện công suất neo trú tại các cảng, bến cá và khu neo trú bão chỉ ở mức khoảng 1.750 tàu thuyền, đạt 70% so với công suất thiết kế và chỉ đạt 30% số lượng tàu thuyền hiện có của tỉnh.
Quảng Ngãi cũng vừa thành lập Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá tại cảng cá Tịnh Kỳ và cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa nhưng không đủ nguồn nhân lực để thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát 24/24.

Hơn nữa, việc các tàu cá cập bến tại các cảng cá, bến tư nhân cũng gây ra khó khăn trong việc kiểm tra, kiểm soát tàu cá cập hoặc xuất bến và kiểm soát sản lượng thủy sản. Bên cạnh đó, hệ thống giám sát tàu cá vẫn chưa thể đáp ứng được yêu cầu giám sát hành trình của tàu cá trên biển.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục