Quý II HVG lãi chưa đến 1,5 tỷ đồng

08:56' - 10/05/2016
BNEWS Công ty cổ phần Hùng Vương (HVG) vừa công bố báo tài chính hợp nhất quý 2/2016 (giai đoạn 1/1/2016 đến 31/3/2016).

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt hơn 5.412 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán có mức tăng cao hơn nên lãi gộp HVG theo đó chỉ còn tăng 44%, đạt gần 299 tỷ đồng.

Trong kỳ hoạt động tài chính có nhiều biến động, mặc dù doanh thu tài chính tăng mạnh lên 27 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ đạt 5,35 tỷ đồng nhưng chi phí của hoạt động này lại tăng vọt lên đến 172,5 tỷ đồng, gần gấp 3 lần cùng kỳ trong đó chủ yếu là do gắng nặng lãi vay.

Bên cạnh đó, hoạt động liên doanh liên hết chịu lỗ gần 2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ mang về khoản lợi nhuận gần 22,4 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng thêm 18,5% và 58,8% nên kết quả HVG chỉ lãi ròng 12,7 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ HVG chỉ còn chưa đến 1,5 tỷ đồng, tương ứng giảm 95% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, lũy kế 2 quý (giai đoạn 1/10/2015 đến 31/3/2016), HVG đạt 10.996,7 tỷ đồng doanh thu thuần và 71,53 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. 

Được biết, năm 2016 doanh nghiệp này đặt kế hoạch doanh thu 24.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng, tăng mạnh so với thực hiện năm 2015 là 151 tỷ đồng.

Theo đó, HVG đã hoàn thành được 45,8% kế hoạch doanh thu và mới chỉ đạt được 14,3% kế hoạch lợi nhuận. HVG chỉ còn 2 quý kinh doanh nữa để hoàn thành mục tiêu lợi nhuận năm 2016 của mình.

Tại thời điểm 31/03/2016, HVG có tới 5.869 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu niên độ, trong đó phải thu khách hàng trong nước hơn 4.086 tỷ đồng và khách hàng nước ngoài 1.783 tỷ đồng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục