Quỹ liên quan đến Dragon Capital đăng ký mua 15,5 triệu chứng chỉ quỹ VFMVSF

17:35' - 08/09/2020
BNEWS Quỹ thành viên của nhóm Dragon Capital là Vietnam DC25 Ltd (quốc tịch đảo Cayman) vừa công bố thông tin đăng ký mua 15,5 triệu chứng chỉ của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam chọn lọc (VFMVSF).

Thời gian giao dịch từ 9/9 - 8/10. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua của Vietnam DC25 tương đương 6,75% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành của VFMVSF tính đến ngày 31/8 (tổng quy mô 229,7 triệu chứng chỉ quỹ).

Hiện nay, Vietnam DC25 Ltd nắm giữ hơn 32,5 triệu chứng chỉ quỹ của VFMVSF. Nếu giao dịch thành công, số lượng chứng chỉ quỹ của Vietnam DC25 nắm giữ tăng lên hơn 48 triệu chứng chỉ quỹ.

Trong khoảng thời gian từ ngày 25 - 28/8, Quỹ Hanoi Investment Holdings Limited (quốc tịch đảo Cayman) mua vào hơn 15,6 triệu chứng chỉ quỹ trong tổng số 16,5 triệu chứng chỉ quỹ của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam chọn lọc (VFMVSF). 

Sau giao dịch, Hanoi Investment Holdings Limited nắm giữ hơn 175,8 triệu chứng chỉ quỹ của VFMVSF.

Mục tiêu của quỹ VFMVSF là tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và cổ tức thông qua việc đầu tư vào cổ phiếu của các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành cơ bản của nền kinh tế Việt Nam.

Tại ngày 31/8, tiền và khoản tương đương tiền của VFMVSF là 220,7 tỷ đồng, tăng gần 150 tỷ đồng so với cuối tháng 7. So với giá trị tài sản ròng 1.702 tỷ đồng vào cuối tháng 8, tỷ trọng tiền mặt của quỹ lên đến 13%.

Tại ngày 30/6, tổng giá trị tài sản ròng quỹ chỉ là 430,6 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong vòng 2 tháng, quy mô của VFMVSF đã tăng tới 3,7 lần.

Tính đến cuối tháng 8, số lượng cổ phiếu trong danh mục của VFMVSF là 23 mã.

Cổ phiếu FPT chiểm tỷ trọng lớn nhất với 9,01%, tiếp đến là HPG và MWG với tỷ trọng lần lượt là 8,44% và 7,25%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục