1. >

Quy mô tổng tài sản Tập đoàn Bảo Việt đạt 5 tỷ USD

Facebook Share

BNEWS.VN Tập đoàn Bảo Việt cho biết, tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 31/12/2018 đạt 113.155 tỷ đồng, tương đương gần 5 tỷ USD.

Quy mô tổng tài sản Tập đoàn Bảo Việt đạt 5 tỷ USD

Ngày 5/4, Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh năm 2018 (đã kiểm toán), theo đó Bảo Việt và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất năm 2018 đạt 41.847 tỷ đồng, tăng trưởng 27,8% so với năm 2017.

Quy mô tổng tài sản Tập đoàn Bảo Việt  đạt 5 tỷ USD. Ảnh: Bảo Việt

Tập đoàn Bảo Việt cho biết, tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 31/12/2018 đạt 113.155 tỷ đồng, tương đương gần 5 tỷ USD, tăng 23,8%; vốn chủ sở hữu đạt 15.465 tỷ đồng, tăng 6,9% so với thời điểm cuối năm 2017. Công ty Mẹ hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ của Công ty Mẹ đạt 15%.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp kinh doanh hiệu quả và chủ động cập nhật các xu hướng công nghệ mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh cũng như quản trị nội bộ, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, năm 2018, Bảo Việt tiếp tục dẫn đầu thị phần doanh thu phí trong cả hai lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ.

Trong số đó, doanh thu phí bảo hiểm trong lĩnh vực phi nhân thọ đạt 10.839 tỷ đồng, tăng trưởng 20,6%, lĩnh vực nhân thọ đạt 21.508 tỷ đồng, tăng trưởng 23,1%.

Bên cạnh kết quả kinh doanh và tãng trưởng khả quan, Bảo Việt Nhân thọ còn tích cực thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, không ngừng nghiên cứu và cho ra mắt các sản phẩm “bảo vệ cuộc sống” ưu việt; tổ chức các chương trình hội thảo tư vấn, chia sẻ thông tin hữu ích về bảo vệ sức khoẻ.

Với những nỗ lực không ngừng trong việc đóng góp vào sự an lành thịnh vượng của các gia đình Việt, Bảo Việt Nhân thọ đã vinh dự nhận Giải thưởng “Công ty bảo hiểm vì sức khỏe cộng đồng” và tự hào dẫn đầu Top 10 “Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín Việt Nam năm 2018”./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Trước diễn biến của dịch COVID-19, hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm đã gia tăng quyền lợi và đưa ra những sản phẩm chăm sóc sức khỏe mới cho khách hàng.

ncif