Ra mắt Cục Quan hệ lao động và tiền lương trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

15:54' - 30/05/2017
BNEWS Ngày 30/5, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức lễ ra mắt Cục Quan hệ lao động và Tiền lương.

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương là đơn vị trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Vụ Lao động – Tiền lương và Trung tâm hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động, quan hệ lao động, tiền lương theo quy định của pháp luật.

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương có nhiệm vụ nghiên cứu trình Bộ trưởng các dự án Luật, Pháp lệnh, các văn bản quy phạm pháp luật về lao động; quan hệ lao động; tiền lương; đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức đại diện người lao động; xây dựng các Chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn và hằng năm, dự án, đề án về lao động; quan hệ lao động; tiền lương.

Cục quản lý hoạt động của các tổ chức đại diện người lao động; các chính sách về lao động, quan hệ lao động, tiền lương, về đăng ký, quản lý hoạt động của các tổ chức đại diện người lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương tham gia phổ biến chính sách pháp luật về lao động, quan hệ lao động, tiền lương, đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức đại diện người lao động; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật trong lĩnh vực được phân công; chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, đăng ký, quản lý hoạt động của các tổ chức đại diện người lao động.

Bên cạnh đó, Cục tổ chức điều tra, công bố định kỳ mức tiền lương bình quân trên thị trường lao động; thực hiện công tác thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý trong lĩnh vực lao động, quan hệ lao động, tiền lương; thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực giúp việc Ủy ban Quan hệ lao động, Hội đồng Tiền lương Quốc gia; giúp Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là đầu mối quốc gia về lĩnh vực lao động trong quá trình Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại quốc tế.

Ngoài ra, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phân công; thực hiện nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, người làm công tác lao động, tiền lương, quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công, đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức đại diện người lao động./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục