Sacombank dự kiến lãi vượt kế hoạch 20%

11:35' - 21/12/2019
Bnews Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 của Sacombank dự kiến đạt gần 3.200 tỷ đồng, vượt 20% so với kế hoạch đã cam kết tại đại hội đồng cổ đông.
Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Sacombank.

Thông tin từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Thương Tín (Sacombank) cho biết, lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 của Sacombank dự kiến đạt gần 3.200 tỷ đồng, vượt 20% so với kế hoạch đã cam kết tại đại hội đồng cổ đông; tổng tài sản đạt 457.000 tỷ đồng, huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 413.000 tỷ đồng, cho vay đạt hơn 296.000 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu hiện đã giảm xuống còn 1,75%.
Cùng với đó, Sacombank đã sẵn sàng ứng dụng Basel II vào hoạt động, triển khai Thông tư 41 theo đúng lộ trình mà Ngân hàng Nhà nước đặt ra từ ngày 01/01/2020.
Sacombank cũng đã hoàn thiện cơ chế quản trị theo thông tư 13 và triển khai đồng bộ các dự án để ứng dụng phương pháp nâng cao của Basel II như: Khởi tạo, phê duyệt và quản lý cấp tín dụng; mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng; khung cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro; Nâng cấp và hoàn thiện khung quản lý tài sản nợ - tài sản có, khung kiểm toán nội bộ, mô hình định giá và xây dựng mô hình tính toán vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường; Xây dựng hệ thống quản lý và thu hồi nợ tập trung.  
Song song với việc thúc đẩy phát triển kinh doanh và quản trị rủi ro, bộ máy tổ chức của Sacombank đã được chuẩn hóa theo hướng tập trung hóa chức năng nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu về hoạt động kinh doanh và quản trị điều hành; kiện toàn phương pháp quản trị mục tiêu thông qua việc triển khai mô hình thẻ điểm cân bằng trên toàn hệ thống; nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ và ứng dụng công nghệ thanh toán hiện đại cùng các chính sách ưu đãi….  
Năm 2019, Sacombank duy trì được hệ khách hàng ổn định gần 6 triệu cá nhân và doanh nghiệp; trong năm đã khai trương hoạt động tại 4 tỉnh miền Bắc gồm Lào Cai, Ninh Bình, Nam Định và Thái Bình, nâng mạng lưới lên 570 điểm giao dịch tại 52 tỉnh thành Việt Nam cùng hai nước Lào, Campuchia; đồng thời đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định về doanh thu và thị phần.
Bước vào năm 2020, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Sacombank cho biết, ngân hàng sẽ tập trung vào gia tăng hiệu quả kinh doanh, phát triển quy mô và thị phần, cải thiện các chỉ số tài chính; quyết liệt xử lý nợ xấu và kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng; đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu; tối đa hoá giá trị và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng...

>> Ngân hàng tăng cấp vốn cho doanh nghiệp dệt may

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục