1. >

Sacombank tiếp nhận gần 1.000 thực tập viên

Facebook Share

BNEWS.VN Từ nay đến hết ngày 15/1/2019, Sacombank triển khai tiếp nhận gần 1.000 thực tập viên tiềm năng năm 2019 được tuyển từ hơn 10.000 hồ sơ của các sinh viên năm cuối...

Sacombank tiếp nhận gần 1.000 thực tập viên

Từ nay đến hết ngày 15/1/2019, Sacombank triển khai tiếp nhận gần 1.000 thực tập viên tiềm năng năm 2019 được tuyển từ hơn 10.000 hồ sơ của các sinh viên năm cuối thuộc các ngành: Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Công nghệ thông tin… tại 53 trường Đại học – Cao đẳng trên toàn quốc.

Các thực tập viên tiềm năng sẽ thực tập tại Hội sở (Khối Công nghệ thông tin) với các chức danh chuyên viên Phát triển ứng dụng, chuyên viên Vận hành CoreBanking, chuyên viên An toàn Bảo mật… và các điểm giao dịch của Sacombank trên toàn quốc với các chức danh chuyên viên khách hàng, chuyên viên kinh doanh Thẻ, chuyên viên tư vấn và giao dịch viên.

Thực tập viên tiềm năng được Sacombank hỗ trợ một khoản phụ cấp trong suốt chương trình thực tập.

Đây cũng là cơ hội để Sacombank phát hiện, bồi dưỡng những sinh viên có tố chất và năng lực trở thành cán bộ nhân viên chính thức sau khi kết thúc quá trình thực tập.

Được triển khai từ năm 2010, đến nay đã có gần 80% sinh viên được Sacombank tuyển dụng chính thức sau khi kết thúc quá trình thực tập./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ trong tất cả lĩnh vực đời sống kinh tế- xã hội. Trong "guồng quay" đó, Việt Nam không thể nằm ngoài. Vậy Việt Nam đang ở vị trí nào trong nền kinh tế số hóa và cần làm gì để phát triển kinh tế số hóa, hòa nhập vào guồng quay đó?

ncif