SAM Holdings mua Phú Hữu Gia

17:38' - 14/09/2020
BNEWS Công ty cổ phần SAM Holdings (mã SAM) vừa thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc đầu tư mua Công ty cổ phần Phú Hữu Gia.

Cụ thể, số lượng cổ phần SAM Holding dự kiến mua là hơn 16,3 triệu cổ phần, tổng giá trị cổ phần mua theo dự kiến là hơn 163 tỷ đồng.

Tỷ lệ sở hữu của SAM Holdings tại Phú Hữu Gia sau khi mua dự kiến là 45,28%.

Doanh thu quý II/2020 của SAM Holdings đạt 314,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 5,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 51,9% và tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý II/2020, biên lợi nhuận gộp giảm từ 9,2% về còn 3,3%.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, SAM Holdings ghi nhận doanh thu 806,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 31,2% và 55,4% so với 6 tháng đầu năm 2019. 

Tính tới 30/6/2020, tổng tài sản của SAM Holdings tăng 8,4%, lên 5.649,4 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn là 1.846,7 tỷ đồng, chiếm 32,7%. Tổng giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn của công ty lên tới 1.447,9 tỷ đồng, chiếm 25,6% tổng tài sản.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục