Sắp đấu giá bán cổ phần Công ty Cổ phần Vận tải thủy-Vinacomin

08:59' - 24/10/2018
BNEWS Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN sở hữu.

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN

2. Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin

3. Địa chỉ: Số 108 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

4. Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa ...

5. Vốn điều lệ thực góp:     100.000.000.000 đồng

6. Số lượng cổ phần bán đấu giá:     7.645.222 cổ phần

7. Mệnh giá:     10.000 đồng/cổ phần

8. Giá khởi điểm:     12.200 đồng/cổ phần
9. Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định

10. Thời gian tổ chức đấu giá :     Dự kiến 10h00 Ngày 22/11/2018

11. Địa điểm tổ chức đấu giá:     Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục